(12.05) Prezydent podpisał zmiany w SIO i Prawie oświatowym

 

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę, która przebudowuje System Informacji Oświatowej oraz wprowadza poprawki do reformy oświaty Anny Zalewskiej

 

Rządowy projekt ustawy usprawniającej działanie SIO oraz poprawiającej uchwalone niedawno Prawo oświatowe i ustawę wprowadzającą Prawo oświatowe posłowie uchwalili 21 kwietnia br. bez głosów sprzeciwu i wstrzymujących się.  

 

Przygotowany w resorcie edukacji projekt nowelizacji ustawy o SIO ma stworzyć nową architekturę Systemu Informacji Oświatowej opartą na jednej bazie danych SIO. Komunikacja użytkowników z bazą ma się odbywać przez przeglądarkę internetową. Obecnie SIO składa się z centralnej bazy danych administrowanej przez MEN i lokalnych baz danych SIO administrowanych przez kierowników podmiotów zobowiązanych do przekazywania danych do centralnej bazy SIO, czyli głównie dyrektorów szkół i placówek oświatowych. Według MEN, „komunikacja bazy danych SIO i kilkudziesięciu tysięcy lokalnych baz danych SIO stwarza istotne problemy”, a obecna architektura systemu „uniemożliwia pracę na wielu stanowiskach w danej szkole lub placówce oświatowej oraz nie jest odporna na awarie komputerów, co powoduje liczne utraty danych przez jednostki”. Odzyskanie danych wymaga zaś przejścia przez czasochłonną procedurę wymagającą m.in. złożenia wniosku do MEN. Tylko w 2015 r. wpłynęło 4,5 tysiąca takich wniosków.

 

Dlatego ministerstwo edukacji chce uprościć budowę i funkcjonowanie SIO. Dostęp do bazy przez przeglądarkę internetową ma umożliwić wykorzystanie wielu stanowisk pracy w jednej szkole lub placówce, a tym samym ułatwić i usprawnić proces przekazywania danych. To rozwiązanie - jak przekonuje MEN - rozwiąże też problem utraty danych, gdyż dane te będą gromadzone  w jednym zbiorze na serwerach ministerstwa.

 

Przy okazji posłowie poprawili ustawy wprowadzające reformę Anny Zalewskiej. Rewolucji w nowych przepisach nie ma, ale warto zwrócić uwagę na pewne rozwiązania zaproponowane przez MEN, które wydają się ważne i nie mają tylko charakteru „porządkująco-redakcyjnego”. W ustawie Prawo oświatowe Anna Zalewska dała ministrowi obrony prawo do udzielania organowi prowadzącemu szkołę np. z klasami mundurowymi dotacji celowej. Poprawiono też definicję eksperymentu pedagogicznego.

 

Jedna z ważniejszych zmian dotyczy art. 96 ust. 4, który umożliwia szkołom „działającym w szczególnie trudnych warunkach demograficznych lub geograficznych, w zakresie danego etapu edukacyjnego” organizować nauczanie w klasach łączonych. MEN chce, by klasy łączone można było tworzyć tylko w szkołach podstawowych.

 

Ministerstwo zamierza też przyznać laureatom i finalistom turniejów i olimpiad pierwszeństwo podczas rekrutacji do szkół branżowych II stopnia. Inne zmiany dotyczą m.in. rekrutacji do publicznych przedszkoli i szkół.

 

Nowelizacja ustawy wprowadzającej Prawo oświatowe dotyczy m.in. art. 204 i rekrutacji do klas starszych szkoły podstawowej sportowej, szkoły podstawowej mistrzostwa sportowego, oddziału sportowego w podstawówce oraz oddziału mistrzostwa sportowego w podstawówce, a także do oddziałów dwujęzycznych. MEN postanowiło też wydłużyć moment wygaśnięcia decyzji o dopuszczeniu do użytku szkolnego podręczników do szkoły ponadgimnazjalnej z 2020 do 2022 r. Nowe przepisy mają umożliwić stosowanie w branżowej szkole I stopnia podręczników opracowanych do starej podstawie programowej.

 

Część nowelizowanych przepisów zacznie obowiązywać już w dzień po ogłoszeniu (chodzi m.in. o dotacje z MON dla szkół oraz nowe zasady rekrutacji), większość jednak wejdzie w życie 24 lipca br.

 

(PS, GN)