(11.05) Projekty kolejnych podstaw programowych do prekonsultacji

 

Ministerstwo edukacji udostępniło projekty kolejnych podstaw programowych, m.in. do filozofii, łaciny, języka obcego nowożytnego i historii sztuki. W ramach prekonsultacji wszyscy zainteresowani mogą się podzielić z MEN uwagami na temat projektów

 

Resort Anny Zalewskiej udostępnił w ostatnich dniach projekty podstaw programowych do plastyki, historii sztuki, języka łacińskiego, języka obcego nowożytnego i filozofii.

 

W ramach prekonsultacji na stronie internetowej MEN można się też zapoznać z projektami podstaw programowych do: języka polskiego, matematyki, WOS, podstaw przedsiębiorczości, muzyki, geografii, fizyki, chemii, informatyki, WF i biologii.

 

W ramach "prekonsultacji" ministerstwo zbierze opinie na temat projektów. Opinie można zgłaszać do 26 maja 2017 r.  wystarczy wypełnić specjalny formularz. Ewentualnie, do dyspozycji zainteresowanych jest e-mail: podstawaprogramowa@men.gov.pl

 

Projekty podstaw programowych zostaną również przekazane do wybranych losowo szkół ponadgimnazjalnych w całym kraju.

 

Sukcesywnie udostępniane będą podstawy programowe do kolejnych przedmiotów.

 

Nowa podstawa programowa obowiązywać będzie od roku szkolnego 2019/2020 w:
* czteroletnim liceum ogólnokształcącym;
* pięcioletnim technikum,
* trzyletniej branżowej szkole I stopnia,
* dwuletniej branżowej szkole II stopnia,
* dwuletniej branżowej szkole II stopnia (przeznaczona dla uczniów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum).

 

Prezentowane projekty podstaw programowych z poszczególnych przedmiotów stanowią bazę do pełnego opracowania projektu rozporządzenia. Po zakończeniu prekonsultacji i analizie nadesłanych uwag przygotowany zostanie projekt rozporządzenia w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkół ponadpodstawowych.

 

MEN przewiduje, że po etapie konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych, projekt rozporządzenia zostanie podpisany przez Ministra Edukacji Narodowej do końca sierpnia br.

 

Udostępnione przez MEN projekty można przeczytać TUTAJ

 

(PS, GN)