Powtórzenie działań

Pani Beato, dziękuję za wcześniejsze odp. Kończę pisać teczkę, ale zastanawiam się, czy może tak być: w &8.2.1 napisałam o moim aktywnym dzialaniu w pracy organów szkoły ( o ankiecie do rodziców, o udziale w zespolach- wymienilam zespol samoksztalceniowy n.ed.wcz.- opisałam tam, jak tworzymy karty osiagnięć ucznia, jak tworzymy system oceniania itd.).W & 8.2.3 znowu wspominam o tym zespole, ale opisuję jak sie dziele wiadomosciami, ze przygowuję referaty, dziele sie wiedza z kursów itd.Czy pisząc o zespole w  2& nie powtarzam działań? Czy może tak zostać?

Może zostać