Działania - umiejscowienie

1. Czy można. w &8.2pkt 1 umieścić działanie związane z utrzymywaniem korespondencyjnego kontaktu klasy z polską sobotnią szkołą? Czy przenieść to do współpracy?

2. Czy warsztaty prowadzone przez skansen, hipermarkety: Dzieciaki Sadzeniaki, Majsterkowo nadają się do poszerzenia zakrezu? Czy można zapisać to jako udział w gólnopolskich i lokalnych akcjach ?

1. Czy można. w &8.2pkt 1 umieścić działanie związane z utrzymywaniem korespondencyjnego kontaktu klasy z polską sobotnią szkołą? Czy przenieść to do współpracy?

 

do 4e

2. Czy warsztaty prowadzone przez skansen, hipermarkety: Dzieciaki Sadzeniaki, Majsterkowo nadają się do poszerzenia zakrezu? Czy można zapisać to jako udział w gólnopolskich i lokalnych akcjach ?

Można tak zrobić