(20.04) Egzamin gimnazjalny: czas na przedmioty przyrodnicze i matematykę

 

Sprawdzian wiedzy z przedmiotów przyrodniczych, a następnie z matematyki czeka dziś gimnazjalistów. Do egzaminu gimnazjalnego przystąpiło w całym kraju prawie 350 tys. młodych ludzi

 

O godzinie 9.00 uczniowie zmierzyli się z testem z biologii, chemii, fizyki i geografii. Mieli na to 60 minut. Po przerwie, o godzinie 11.00 przystąpili do egzaminu z matematyki, na który przeznaczono 90 minut.

 

Jutro uczniowie kończący gimnazjum rozwiążą test z języka obcego - na poziomie podstawowym i rozszerzonym.

 

Rozwiązania zadań otwartych z matematyki uczniów gimnazjów z terenu wszystkich ośmiu okręgowych komisji egzaminacyjnych zostaną ocenione z wykorzystaniem elektronicznego systemu oceniania (tzw. e-ocenianie).

 

Podczas egzaminu uczniowie zapiszą rozwiązania zadań otwartych na wyznaczonych stronach w arkuszu egzaminacyjnym. Po egzaminie rozwiązania zadań nie trafią do egzaminatorów w wersji papierowej. Rozwiązania zadań otwartych zostaną zeskanowane w komisji okręgowej, a egzaminatorzy będą oceniali poprawność rozwiązań, korzystając ze skanów i specjalnego oprogramowania (scoris® Assessor) na ekranie komputera. W związku z tym bardzo ważne jest, aby uczniowie zapisywali rozwiązania zadań wyraźnie czarnym tuszem lub atramentem.

 

Dzięki wprowadzeniu e-oceniania egzaminatorzy będą mogli pracować w domach, w dogodnym dla siebie terminie, nie tracąc przy tym opieki merytorycznej sprawowanej przez przewodniczącego, z którym mogą konsultować sposób postępowania w przypadku nietypowych rozwiązań. E-ocenianie stwarza również lepsze możliwości monitorowania jakości pracy egzaminatorów.

 

W 2017 r. do egzaminu gimnazjalnego zostało zgłoszonych ponad 349 000 uczniów z prawie 7 000 szkół, którzy rozwiążą zadania w ponad 2 040 000 arkuszy.

 

Prace gimnazjalistów zostaną sprawdzone przez egzaminatorów, a wyniki przysłane do szkół przez okręgową komisję egzaminacyjną. Ogólnopolskie wyniki egzaminu gimnazjalnego będą ogłoszone 16 czerwca br. Tego samego dnia swoje wyniki poznają uczniowie, natomiast zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego uczniowie otrzymają w dniu zakończenia roku szkolnego wraz ze świadectwem szkolnym (23 czerwca br.).

 

(PS, GN)