(20.04) Referendum szkolne - podpisy złożone!

 

Ponad 910 tysięcy podpisów pod obywatelskim wnioskiem o zorganizowanie referendum szkolnego już w Sejmie! Parlament będzie się musiał zająć inicjatywą mającą powstrzymać fatalne zmiany w oświacie

 

Organizatorzy referendum dostarczyli wniosek wraz z podpisami dziś rano do Sejmu. Nad wszystkim czuwali pełnomocnik Komitetu Referendalnego Sławomir Broniarz oraz zastępca pełnomocnika Dorota Łoboda wraz z przedstawicielami Komitetu Referendalnego.

 

- W bardzo krótkim czasie w ciągu dwóch zimowych miesięcy zebraliśmy ponad 900 tysięcy podpisów pod wnioskiem o przeprowadzenie referendum szkolnego – powiedział Sławomir Broniarz, prezes ZNP. - Dziękujemy za zaangażowanie! Dziękujemy osobom, które - nie tracąc nadziei na lepszą edukację – złożyły swój podpis pod wnioskiem o referendum. Dziękuję wszystkim, którzy organizowali zbiórki podpisów – dodał.

- To jest obywatelska inicjatywa – mówiła Dorota Łoboda z ruchu „Rodzice przeciwko reformie edukacji”.

 

 

Pytanie referendalne, pod którym komitet zbierał podpisy, brzmi: "Czy jest Pani/Pan przeciw reformie edukacji, którą rząd wprowadza od 1 września 2017 roku?".

 

Akcję zbierania podpisów pod obywatelskim wnioskiem referendalnym zainicjował w styczniu br. Związek Nauczycielstwa Polskiego. Pod koniec stycznia został powołany piętnastoosobowy Komitet Referendalny, a od 1 lutego br. trwała zbiórka podpisów pod wnioskiem o przeprowadzenie referendum. W zbiórkę zaangażowali się przedstawiciele ZNP, ugrupowań parlamentarnych i pozaparlamentarnych, stowarzyszeń rodziców, organizacji pozarządowych, korporacji samorządowych i innych podmiotów - krytycznie oceniających reformę oświaty.

 

Akcję koordynował piętnastoosobowy Komitet referendalny w składzie:
Sławomir Broniarz, ZNP
Dorota Łoboda, "Rodzice przeciwko reformie edukacji"
Urszula Augustyn, PO
Artur Sierawski, koalicja "Nie dla chaosu w szkole"
Katarzyna Lubnauer, Nowoczesna
Krystyna Starczewska, Krajowe Forum Oświaty Niepublicznej
Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, Razem
Krystyna Norwa, Społeczne Towarzystwo Oświatowe
Mirosław Maliszewski, PSL
Prof. Małgorzata Fuszara, Kongres Kobiet
Andrzej Radzikowski, OPZZ
Aneta Gąsiorowska, Krajowe Porozumienie Rodziców i Rad Rodziców
Paulina Piechna-Więckiewicz, Inicjatywa Polska
Elżbieta Gapińska, PO
Krzysztof Baszczyński, ZNP

 

O rozpisaniu referendum, bądź odrzuceniu wniosku zdecydują posłowie w głosowaniu. Nie wiadomo jeszcze, kiedy rozstrzygną się losy wniosku.

 

Zgodnie z art. 125 Konstytucji RP, Sejm może rozpisać referendum "w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa". Decyzję taką posłowie podejmują bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Referendum jest wiążące, jeśli weźmie w nim udział więcej niż połowa uprawnionych do głosowania.

 

(PS, GN)