(19.04) Egzamin gimnazjalny - dziś historia i język polski

 

Ponad 349 000 uczniów z prawie 7 000 szkół przystąpiło dziś do egzaminu gimnazjalnego. Na początek - historia, WOS i język polski

 

Egzamin rozpoczął się o godzinie 9.00 60-minutowym testem z historii i wiedzy o społeczeństwie. O godzinie 11.00 gimnazjaliści przystąpili do trwającego 90 minut testu z języka polskiego.

 

Jutro rano młodzież czeka test z przedmiotów przyrodniczych - biologii, chemii, fizyki i geografii, a następnie - z matematyki. W piątek uczniowie zmierzą się z językiem obcym - ma poziomie podstawowym i rozrzeszonym.

 

Na tegoroczny egzamin gimnazjalny Centralna Komisja Egzaminacyjna we współpracy z okręgowymi komisjami egzaminacyjnymi przygotowała 197 różnego rodzaju arkuszy, w tym:
* 95 arkuszy z historii i wiedzy o społeczeństwie, języka polskiego, przedmiotów przyrodniczych i matematyki w języku polskim i litewskim
oraz
* 102 arkusze i 45 płyt z języków obcych nowożytnych.

 

Największa grupa gimnazjalistów (85,5 proc.) zadeklarowała przystąpienie do egzaminu z języka angielskiego na poziomie podstawowym, a 81 proc. zdających przystąpi również do egzaminu z tego języka na poziomie rozszerzonym. Drugim najczęściej wybieranym językiem jest język niemiecki. Do egzaminu z tego języka na poziomie podstawowym przystąpi 12 proc. gimnazjalistów, a do egzaminu na poziomie rozszerzonym – 3 proc. W przypadku pozostałych języków obcych wybory kształtowały się następująco:
* język francuski: poziom podstawowy (PP) – 0,3 proc.; poziom rozszerzony (PR) – 0,1 proc.
* język hiszpański: PP – 0,2 proc.; PR – 0,04 proc.
* język rosyjski: PP – 2,2 proc.; PR – 0,6 proc.
* język włoski: PP – 0,04 proc.; PR – 0,004 proc.

 

Prace gimnazjalistów zostaną sprawdzone przez egzaminatorów, a wyniki przysłane do szkół przez okręgową komisję egzaminacyjną. Ogólnopolskie wyniki egzaminu gimnazjalnego będą ogłoszone 16 czerwca br. Tego samego dnia swoje wyniki poznają uczniowie, natomiast zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego uczniowie otrzymają w dniu zakończenia roku szkolnego wraz ze świadectwem szkolnym (23 czerwca br.).

 

(PS, GN)