(18.04) Rząd chce zamykać uchodźców w obozach. UNICEF: To łamanie praw dzieci

UNICEF jest zaniepokojony planami polskiego rządu dotyczącymi kierowania uchodźców na terenie naszego kraju do specjalnych ośrodków zamkniętych. Organizacja przypomina, że połowa uchodźców to dzieci, wobec których Polska ma obowiązek przestrzegania międzynarodowych konwencji

 

"UNICEF Polska wyraża głębokie zaniepokojenie planami zmian w Ustawie o
udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zgodnie z nimi cudzoziemcy starający się o ochronę na terytorium naszego kraju do czasu rozpatrzenia wniosków będą przebywali w ośrodkach zamkniętych, czyli zostaną pozbawieni wolności" - czytamy w oświadczeniu Marka Krupińskiego, dyrektora generalnego UNICEF Polska.

 

UNICEF przypomina, że na ponad 1800 cudzoziemców starających się o otrzymanie ochrony międzynarodowej na terytorium Polski prawie 50 proc. stanowią dzieci. Ich prawa muszą zaś być chronione. "Ratyfikując Konwencję o prawach dziecka Polska zobowiązała się do przestrzegania wszystkich wolności i praw dzieci określonych w tym dokumencie. Konwencja stanowi jednoznacznie, iż obowiązkiem Państw-Stron tegoż aktu jest zapewnienie, aby >>żadne dziecko nie zostało pozbawione wolności w sposób bezprawny lub arbitralny. Aresztowanie, zatrzymanie lub uwięzienie dziecka powinno być zgodne z prawem i może być zastosowane jedynie jako środek ostateczny i na możliwie najkrótszy czas<<" - podkreślił Marek Krupiński.

 

UNICEF Polska ma nadzieję, że zmiany w przepisach "nie będą stały w
sprzeczności z zapisami Konwencji o prawach dziecka ratyfikowanej przez Polskę w 1991 roku".

 

"Przypominamy, że Polska jest inicjatorem powstania tego tak ważnego dokumentu mającego na celu ochronę praw najmłodszych" - zauważył dyrektor generalny UNICEF Polska.

 

(PS, GN)