(13.04) Szukasz pracy? Kuratorzy uruchomili bazę ofert

 

Kuratorzy uruchomili specjalne bazy danych z ofertami dla zwalnianych nauczycieli. Niestety póki co, ofert jest niewiele

 

Obowiązek uruchomienia takich baz nałożyła na kuratorów ustawa wprowadzająca Prawo oświatowe.

 

Od 1 kwietnia br. dyrektorzy szkół i placówek oświatowych mają przekazywać tam informacje o ofertach pracy dla nauczycieli. Zgodnie z art. 224 ustawy do 31 sierpnia 2020 r. pierwszeństwo w zatrudnieniu na wolnych stanowiskach pracy w szkołach prowadzonych przez samorząd mają:
* nauczyciele przeniesieni w stan nieczynny,
* nauczyciele, którzy otrzymali informację o przeniesieniu ich w stan nieczynny z początkiem kolejnego roku szkolnego oraz
* nauczyciele, którzy złożyli wniosek o przeniesienie w stan nieczynny w trybie art. 20 ust. 5c ustawy – Karta Nauczyciela.

 

Niestety poza kilkoma przypadkami, w bazach danych znajduje się niewiele ofert dla nauczycieli - średnio po 20-30 na województwo. Część z nich kierowana jest też do nauczycieli z rzadkimi kwalifikacjami poszukiwanymi m.in. w szkolnictwie zawodowym i szkolnictwie specjalnym. Duża część ofert przeznaczona jest dla nauczycieli wychowania przedszkolnego oraz edukacji wczesnoszkolnej, z której nauczyciele likwidowanych gimnazjów raczej nie mają większych szans skorzystać z powodu braku czasu na zdobycie odpowiednich kwalifikacji.

 

Bazy danych w poszczególnych województwach znajdują się TUTAJ

 

(PS, GN)