zakończenie stażu na mianowanie

Mam pytanie odnośnie kolejności działań .

- stazysta pisze sprawozdanie z realizacji działań w trakcie strwania stażu

- opiekun sporządza projekt oceny dorobku zawodowego

- dyrektor- ocena dorobku

- wniosek do prezydenta /organu prowadzącego opodjęcie postepowania egzaminacyjnego na stopien awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

 

powyższa kolejnośc?

 

_ czy składam równiez wniosek do dyrektora szkoły o podjęcie postepowania egzaminacyjnego?

 

Anka

Kol;ejność ok. Do dyrektora tylko sprawozdanie.