spis treści

Dzień dobry,

Bardzo proszę o opinię na temat poniższego spisu treści w sprawozdaniu.
Z góry dziękuję za odpowiedź.

punkt 1

♦ podjęte formy doskonalenia zawodowego
♦ aktualizacja wiedzy poprzez studiowanie literatury fachowej
♦ doskonalenie warsztatu pracy (opisuję metody, które wykorzystuję)
♦ monitoring pracy własnej (opisuję tu testy diagnostyczne, całoroczne i ich analizy,
sposób kontroli odrabiania prac domowych przez uczniów,sposób informowania rodziców na bieżąco o problemach/postępach uczniów)

punkt 2

♦ podjęte formy kształcenia zawodowego
♦ realizacja międzynarodowych projektów edukacyjnych e-Twinning
♦ wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnej
w prowadzeniu zajęć z języka angielskiego (opisuję aplikacje i serwisy, których używam)
♦ wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnej
w codziennej pracy pedagogicznej (internetowe czasopisma,
strony poświecone oświacie, tworzenie mojego warsztatu pracy, kontakt z rodzicami i innymi n-lami)

punkt 3

♦ dzielenie się wiedzą w ramach samokształceniowego zespołu językowego
♦ dzielenie się wiedzą w ramach zespołu ds. analizy wyników sprawdzianu 6-klasisty
♦ dzielenie się wiedzą w ramach zespołu ds. ewaluacji wewnątrzszkolnej
♦ dzielenie się wiedzą w ramach zespołu ds. nowelizacji statutu
♦ przeprowadzenie zajęć otwartych
♦ codzienna współpraca z wychowawcami klas I-VI oraz oddziału przedszkolnego
♦ dzielenie się wiedzą w ramach „Sieci współpracy i samokształcenia”
w Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli

punkt 4a

♦ opracowanie i wdrożenie programu koła z języka angielskiego w
klasie III
♦ opracowanie i wdrożenie programu zajęć dydaktyczno-
wyrównawczych z języka angielskiego w klasie VI-
Przygotowanie do Sprawdzianu 6-klasisty z języka angielskiego

punkt 4b

♦ wpis do rejestru egzaminatorów OKE w Warszawie

punkt 4c

♦ organizacja i udział w konkursach z języka angielskiego
♦ obchody Europejskiego Dnia Języków
♦ organizacja wycieczek szkolnych
♦ działania dydaktyczno-wychowawcze podjęte w ramach pełnienia funkcji opiekuna Samorządu Uczniowskiego
(opisuję konkursy, akcje i akademie)

punkt 4e

♦ współpraca z Biblioteką Gminną
♦ współpraca z Amerykańskim Centrum Informacji i Kultury American Corner
♦ członkostwo w Klubie Szkół UNICEF (opisuję ogólnopolskie akcje, w których uczniowie wzięli udział)
♦ współpraca z Polskim Towarzystwem Dietetyki i Instytutem Promocji Zdrowia i Dietoterapii w ramach programu „Wybieram wodę”
♦ współpraca z fundacją „Pomóż i Ty” z Gdyni
♦ współpraca ze Szkolnym Kołem Caritas
♦ współpraca z podmiotami lokalnymi
♦ współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Radomiu
♦ pozyskiwanie nagród i materiałów dydaktycznych

punkt 4f

♦ sukcesy uczniów w gminnych konkursach z języka angielskiego
♦ sukcesy uczniów w powiatowych konkursach z języka angielskiego
♦ Nagrody Dyrektora

punkt 5

Jestem na etapie pisania

Dziękuję

nie ma problemu

tak

Jeszcze jedno zapytanie.

1. Program z punktu 4a może być realizowany na godzinie z art.42, ale musi mieć na celu rozwijanie zdolności/zainteresowań?

Dziękuję

Dziękuję za odpowiedź.

Mam jeszcze jedno pytanie. Program z kl.III, o którym piszę w punkcie 4a realizowałam w roku przerwy po otrzymaniu tytułu nauczyciela mianowanego 2012/2013. Potem byłam pełny rok szkolny na urlopie macierzyńskim. Staż na n-la dyplomowanego rozpoczęłam we wrześniu 2014. Czy jest to problem? Czy podaję datę realizacji tego programu?

  • studiowanie lirteratury i zdw nie nadaje się na dyplomowanego

  • w 4b sam wpis nie wystarczy, trzeba realizować zadania

  • jeśli współpraca z PP-P polega na pisaniu opinii i realizowaniu zaleceń – nie nadaje się na dyplomowanego