(20.03) Referendum szkolne. Podpisy zbieramy do końca!

"Jestem przekonany, że mamy już pół miliona podpisów, ale ta liczba nie jest zadowalająca, chcemy, by podpisów było zdecydowanie więcej " - mówił dziś prezes ZNP Sławomir Broniarz podczas briefingu prasowego. To jednak nie koniec zbiórki - trwa do końca marca! Związek apeluje: zbierzmy jak najwięcej podpisów!

 

"30 marca zakończymy pierwszą fazę kampanii referendalnej, wtedy również podamy przybliżoną liczbę podpisów zebranych pod inicjatywą referendalną z podziałem na wszystkie ogniwa ZNP i wspólnie z organizacjami partnerskimi dla tej inicjatywy zdecydujemy o dalszym przebiegu kampanii" - informuje ZNP.

 

"Do siedziby sztabu referendalnego codzienne przychodzą setki listów z formularzami, stąd szczególna prośba do wszystkich, którzy prowadzą zbiórkę podpisów we własnym zakresie: prosimy, by jak najszybciej przesyłali Państwo formularze, nawet jeśli znajduje się na nim jeden podpis na adres sztabu referendalnego" - czytamy w informacji ZNP. Oto ten adres:

Związek Nauczycielstwa Polskiego
Zarząd Główny
ul. Smulikowskiego 6/8
00-389 Warszawa

 

"Każdy podpis jest ważny! Wspólnie zatrzymamy złą zmianę w edukacji!" - wzywa Związek.

 

Dzięki stronie internetowej referendum-szkolne.pl w zbieranie podpisów może się włączyć każdy zainteresowany przyszłością młodych pokoleń Polek i Polaków. Znajdują się tam wszystkie informacje dotyczące referendum, a także wzory druków, na których można zbierać podpisy mobilizując rodzinę, znajomych, przyjaciół, sąsiadów.

 

Pytanie referendalne, pod którym komitet zbiera podpisy, brzmi następująco: "Czy jest Pani/Pan przeciw reformie edukacji, którą rząd wprowadza od 1 września 2017 roku?".

Akcję koordynuje piętnastoosobowy Komitet referendalny w składzie:
Sławomir Broniarz, ZNP
Dorota Łoboda, "Rodzice przeciwko reformie edukacji"
Urszula Augustyn, PO
Artur Sierawski, koalicja "Nie dla chaosu w szkole"
Katarzyna Lubnauer, Nowoczesna
Krystyna Starczewska, Krajowe Forum Oświaty Niepublicznej
Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, Razem
Krystyna Norwa, Społeczne Towarzystwo Oświatowe
Mirosław Maliszewski, PSL
Prof. Małgorzata Fuszara, Kongres Kobiet
Andrzej Radzikowski, OPZZ
Aneta Gąsiorowska, Krajowe Porozumienie Rodziców i Rad Rodziców
Paulina Piechna-Więckiewicz, Inicjatywa Polska
Elżbieta Gapińska, PO
Krzysztof Baszczyński, ZNP

 

Głównym celem inicjatywy jest zebranie co najmniej 500 tys. podpisów pod wnioskiem, który zgodnie z ustawą o referendum ogólnokrajowym zostanie przekazany do marszałka Sejmu RP. Pod wnioskiem mogą podpisywać się obywatele polscy posiadający prawa wyborcze. "Obywatelskie referendum ma sens, bo jeszcze możemy zatrzymać niedobrą reformę edukacji!" - przekonują organizatorzy referendum.

 

Przedstawiciele organizacji, ugrupowań i ruchów, które przystąpiły do komitetu referendalnego podpisali "Deklarację na rzecz przeprowadzenia ogólnokrajowego referendum z inicjatywy obywateli w sprawie reformy systemu oświaty". "Edukacja to obszar kluczowy dla rozwoju społecznego. Dlatego każda zmiana systemowa w oświacie wymaga rzeczowego uzasadnienia opartego na badaniach naukowych i szczegółowych analizach. W przypadku reformy minister edukacji Anny Zalewskiej brak jest głębszej analizy stanu polskiej edukacji, a tym samym merytorycznego uzasadnienia dla wdrażanych zmian, oznaczających powrót do systemu sprzed 1999 roku, czyli do 8-klasowej szkoły podstawowej, 4-letniego liceum ogólnokształcącego i 5-letniego technikum. Zmiany w przyjętym kształcie zagrażają wszechstronnemu rozwojowi młodego pokolenia Polaków" - czytamy w Deklaracji.

 

Podpisani pod dokumentem przypomnieli, że reforma Anny Zalewskiej wzbudziła sprzeciw i krytykę nauczycieli, rodziców, organizacji pozarządowych, ekspertów, nauczycieli akademickich i samorządowców.

 

"ZNP, inicjując obywatelski ruch na rzecz przeprowadzenia referendum z inicjatywy obywateli w sprawie reformy systemu oświaty, zwraca się do ugrupowań parlamentarnych i pozaparlamentarnych, stowarzyszeń rodziców, organizacji pozarządowych, korporacji samorządowych i innych podmiotów - krytycznie oceniających reformę oświaty - o przystąpienie do komitetu referendalnego, którego członkowie będą prowadzili kampanię informacyjną oraz zbierali podpisy pod wnioskiem o przeprowadzenie ogólnokrajowego referendum w sprawie reformy systemu oświaty, ponieważ jest to kwestia o najważniejszym znaczeniu dla Państwa oraz jego Obywateli i Obywatelek. Deklaracja o przystąpieniu do komitetu ma charakter otwarty" - czytamy w Deklaracji.

 

(PS, GN)