(17.03) MEN ogłosiło nowe zasady rekrutacji

 

Minister edukacji Anna Zalewska podpisała rozporządzenia dotyczące rekrutacji do szkół po wprowadzeniu nowego ustroju szkolnego

 

Chodzi o dwa rozporządzenia:
* w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018–2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum
* w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek.

 

 

Pierwszy z dokumentów dotyczy sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów rekrutacyjnych, sposobu ustalania punktacji w przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego, danej części egzaminu gimnazjalnego lub danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego oraz składu i zadań komisji rekrutacyjnej jak również szczegółowego trybu przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego. Rozporządzenie ponadto opisuje jednolite zasady ustalania maksymalnej liczby punktów decydujących o przyjęciu do klasy I: trzyletniego liceum, czteroletniego technikum oraz branżowej szkoły I stopnia (dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum), szkoły ponadgimnazjalnej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego i oddziału międzynarodowego w szkole ponadgimnazjalnej ogólnodostępnej oraz szkoły ponadgimnazjalnej sportowej, szkoły ponadgimnazjalnej mistrzostwa sportowego i oddziału sportowego w szkole ponadgimnazjalnej ogólnodostępnej.

 

W postępowaniu rekrutacyjnym przeliczone zostaną różnego rodzaju kryteria, w tym m.in. wynik egzaminu gimnazjalnego, oceny z niektórych przedmiotów, świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem oraz szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum.

 

Drugie z rozporządzeń zacznie obowiązywać już od teraz z powodu zbliżającego się postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2017/2018. Dokument określa m.in. sposób przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów, sposób ustalania punktacji w przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty lub do danego przedmiotu objętego egzaminem ósmoklasisty, skład i szczegółowe zadania komisji rekrutacyjnej jak również szczegółowy tryb przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego.

 

(PS, GN)