(16.03) Jak rozliczysz dotację na podręczniki? Rozporządzenie podpisane

Między innymi nowe wzory dokumentów niezbędnych do rozliczenia w 2017 r. dotacji na zakup podręczników i materiałów dodatkowych dla uczniów zawiera MEN-owskie rozporządzenia w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe

 

Rozporządzenie ma dostosować zasady przyznawania rządowej dotacji na zakup podręczników i materiałów dodatkowych do nowego ustroju szkolnego.

 

W dokumencie znalazły się m.in. informacje dotyczące sposobu przekazywania przez dyrektora szkoły samorzowi danych niezbędnych do ustalenia wysokości dotacji, nowe wzory wniosków o udzielenie dotacji, informacje dotyczące trybu i terminów udzielania, a także sposobu rozliczania wykorzystania dotacji.

 

Wzory formularzy uwzględniają m.in. sytuację, w której po przekształceniu albo włączeniu gimnazjum do innego typu szkoły, klasy dotychczasowego gimnazjum funkcjonują w innych typach szkół.

 

Zgodnie z przepisani ustaw: Prawo o światowe i ustawy wprowadzającej ustawę Prawo oświatowe, MEN-owski, darmowy podręcznik do klas I-III szkoły podstawowej przejdzie do historii – resort Anny Zalewskiej stopniowo zakończy flagowy projekt poprzedniej szefowej MEN Joanny Kluzik-Rostkowskiej. Nauczyciele skorzystają z szerszej oferty różnych wydawców edukacyjnych. Zespoły nauczycieli przedstawią dyrektorowi szkoły propozycję podręcznika do klas I-III korzystając z katalogów wydawnictw oraz podręczników dopuszczonych do użytku.

 

Podręcznik do klas I-III nadal będzie dla ucznia darmowy. Ale nie z punktu widzenia budżetu państwa. Obecnie szkoła dostaje od państwa na każdego ucznia klas I-III na zakup podręcznika do języka obcego nowożytnego oraz materiały edukacyjne do zajęć z języka obcego dotację w wysokości 25 zł. MEN podwyższyło dotację do 75 zł na ucznia, ale za te pieniądze dodatkowo szkoły kupią wspomniany podręcznik do edukacji wczesnoszkolnej. Oprócz tego pozostanie dotacja w wysokości 50 zł na ucznia na zakup materiałów ćwiczeniowych w klasach I-III.

 

Po zmianie ustroju szkolnego, uruchomieniu procesu wygaszania gimnazjów i wydłużeniu kształcenia w szkole podstawowej do ośmiu lat, w roku szkolnym 2017/2018 trzeba będzie zapewnić nowe podręczniki dla uczniów klas I, IV i VII szkół podstawowych - wszystko w związku z wprowadzeniem nowej podstawy programowej. Dotacja na wyposażenie w podręczniki lub materiały edukacyjne dla klas VII wyniesie 250 zł na ucznia.

 

Dodatkowe koszty potrzebne na sfinansowanie wyposażenia uczniów w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe wyniosą łącznie w 2017 r. 129,3 mln zł.

 

(PS, GN)