Szkoły zastrajkują 31 marca br. Bądźmy solidarni!

Ostatniego dnia marca szkoły i placówki w całym kraju zastrajkują. Nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni będą bronić swoich miejsc pracy oraz wysokiej jakości kształcenia. Przed nieodpowiedzialnymi decyzjami polityków!

 

Decyzja o powstrzymaniu się od pracy zapadła 7 marca br. W przyjętej tego dnia uchwale Zarząd Główny ZNP postanowił “wyznaczyć dzień 31 marca 2017 r. jako datę strajku we wszystkich szkołach i placówkach, w których na przeprowadzenie strajku uzyskano zgodę pracowników”. Zarząd zobowiązał też oddziały Związku do “podjęcia uchwał w sprawie ogłoszenia strajku i poinformowania dyrektorów szkół i placówek o dacie strajku nie później niż do 24 marca 2017 r.”. Uchwała jest konsekwencją innej decyzji ZG ZNP - podjętej jeszcze 20 grudnia ub.r. uchwały o wejściu w spór zbiorowy.

(...)

Piotr Skura

Cały tekst przeczytasz w Głosie nr 11/2017 i w e-wydaniu