(15.03) Waloryzacja 2017: MEN nie chce dać więcej

 

Od 20 do 40 zł - o tyle ma wzrosnąć minimalne wynagrodzenie nauczycieli. Ministerstwo edukacji obstaje przy stawkach zaproponowanych pod koniec stycznia br.

 

Resort Anny Zalewskiej kończy prace nad rozporządzeniem dotyczącym wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli 2017 r. Dokument ma uwzględnić zapowiadaną od kilku miesięcy waloryzację nauczycielskich wynagrodzeń w wysokości 1,3 proc. Rozporządzenie wkrótce zostanie podpisane.

 

Pomimo krytyki płynącej do MEN ze strony środowiska nauczycielskiego, w tym ZNP, ministerstwo edukacji nie zmieniło proponowanych nauczycielom stawek.

 

I tak:
Minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli z tytułem zawodowym magistra i z przygotowaniem pedagogicznym wyniosą w 2017 r. (kwoty brutto):
* nauczyciela stażysty – 2294 zł, czyli o 29 zł więcej niż obecnie
* nauczyciela kontraktowego – 2361 zł, czyli o 30 zł więcej
* nauczyciela mianowanego – 2681 zł, czyli o 34 zł więcej
* nauczyciela dyplomowanego – 3149 zł, czyli o 40 zł więcej

Minimalne stawki wynagrodzenia nauczyciela z tytułem zawodowym magistra bez przygotowania pedagogicznego i z licencjatem (inżyniera) z przygotowaniem pedagogicznym wyniosą:
* nauczyciela stażysty – 2019 zł, czyli o 26 zł więcej
* nauczyciela kontraktowego – 2069, czyli o 27 zł więcej
* nauczyciela mianowanego – 2336 zł, czyli o 30 zł więcej
* nauczyciela dyplomowanego – 2742 zł, czyli o 35 zł więcej

Minimalne stawki wynagrodzenia nauczyciela z tytułem licencjata bez przygotowania pedagogicznego, nauczyciela z dyplomem kolegium nauczycielskiego lub kolegium języków obcych wyniosą:
* nauczyciela stażysty – 1782 zł, czyli o 23 zł więcej
* nauczyciela kontraktowego – 1825 zł, czyli o 23 zł więcej
* nauczyciela mianowanego – 2050 zł, czyli o 26 zł więcej
* nauczyciela dyplomowanego – 2397 zł, czyli o 31 zł więcej

Minimalne stawki wynagrodzenia pozostałych nauczycieli wyniosą:
* nauczyciela stażysty – 1533 zł, czyli o 20 zł więcej
* nauczyciela kontraktowego – 1568 zł, czyli o 20 zł więcej
* nauczyciela mianowanego – 1746 zł, czyli o 22 zł więcej
* nauczyciela dyplomowanego – 2032 zł, czyli o 26 zł więcej

 

"Przyjęty mechanizm nie spowoduje dodatkowych skutków finansowych dla budżetu państwa i budżetu jednostek samorządu terytorialnego" - czytamy w uzasadnieniu do projektu rozporządzenia. I dalej: "Subwencja oświatowa na rok 2017 została zwiększona o 413 mln zł, tj. o 1 proc. w stosunku do roku ubiegłego. W kwocie subwencji oświatowej uwzględnione są również koszty innych zadań oświatowych niż wynagrodzenia nauczycieli. Wynagrodzenia nauczycieli stanowią ok. 80 proc. kwoty subwencji. Wzrost subwencji o 1 proc. odpowiada wzrostowi o 1,3 proc. subwencji w zakresie wynagrodzeń nauczycieli".

 

Z danych MEN wynika, że dodatki wynikające z wysokości wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli stanowią udział w wynagrodzeniu średnim:
stażysty - 11 proc. (w tym 2 proc. dodatek stażowy)
kontraktowego - 20 proc. (2 tym 5 proc. dodatek stażowy)
mianowanego - 27 proc. (w tym 10 proc. dodatek stażowy)
dyplomowanego - 30 proc. (w tym 11 proc. dodatek stażowy)

 

(PS, GN)