(10.03) Dziś strajk rodziców

 

Rodzice w całym kraju postanowili dziś nie wysyłać swoich dzieci do szkoły. To strajk w proteście przeciwko nieodpowiedzialnym decyzjom polityków

 

„Rodzice, organizujcie komitety protestacyjne w swoich szkołach i dołączajcie do SZKOLNEGO PROTESTU!” – z takim apelem zwróciły się do opiekunów 4,5 miliona uczniów organizacje obywatelskie sprzeciwiające się reformie Anny Zalewskiej.
 

 

„My, rodzice, działający w Koalicji Nie dla chaosu w szkole, ruchu Rodzice Przeciwko Reformie Edukacji, Forum Rad Rodziców, Zielonogórskim Forum Rodziców i Rad Rodziców, Inicjatywie Rodziców Zatrzymać Edukoszmar oraz Krajowym Porozumieniu Rodziców i Rad Rodziców: Ogłaszamy zawiązanie krajowego komitetu koordynującego akcję protestacyjną rodziców sprzeciwiających się wdrożeniu reformy edukacji! Żądamy natychmiastowego uchylenia ustaw wprowadzających reformę edukacji i aktów wykonawczych do niej! Ogłaszamy bezterminową akcję protestacyjną rodziców przeciwko reformie!” – napisali organizatorzy strajku w apelu do rodziców.

 

„Rodzice, ruszcie się! Chaos i nieodpowiedzialność zagrażają Waszym dzieciom” - stwierdzili organizatorzy strajku.

 

W specjalnie przygotowanym poradniku rodzice mogą znaleźć wszystkie informacje potrzebne do zorganizowania strajku w swojej szkole, a także porady dotyczące innych form protestu. „Zatrzymajcie swoje dzieci w domu i przekonajcie do tego innych rodziców. Przygotujcie wspólną treść usprawiedliwienia (informującą o przyczynach nieobecności dziecka w szkole) lub skorzystajcie ze wzoru, załączonego do niniejszej broszury. Jeśli macie możliwość, zastępujcie zwykłe lekcje szkolne, organizując dla dzieci wykłady o demokracji, prawach człowieka, lub na inny dowolny temat. Tego rodzaju impreza towarzysząca pokaże, że protest to nie wagary” - czytamy w poradniku.

 

Ewentualnie można wybrać inną formę protestu, tj. nieobecność dziecka w szkole na pierwszych godzinach lekcyjnych. Dzień szkolnego strajku można też spędzić na pikiecie zorganizowanej w swojej miejscowości. „To wcale nie jest takie trudne! Wybierzcie wczesne godziny poranne lub późno popołudniowe. Zastanówcie się nad łatwo dostępnym i uczęszczanym miejscem – centrum miejscowości, siedzibą kuratorium oświaty lub innego organu administracji rządowej. Zgłoście zgromadzenie publiczne w urzędzie miasta lub gminy. Stwórzcie wydarzenie w mediach społecznościowych. Zachęćcie znajomych do udziału” - czytamy w poradniku.

 

Na dzisiejszym strajku protest się nie zakończy. 25 marca o godz. 12.00 rodzice chcą zorganizować manifestację w Warszawie pod siedzibą MEN, 22 kwietnia o godz. 12.00 - manifestacje w miastach wojewódzkich, 20 maja - kolejną manifestację w Warszawie, a 23 czerwca (początek wakacji) - świętowanie „odwołania deformy” oraz przedstawienie planu akcji protestacyjnych na pierwszy semestr kolejnego roku szkolnego.

 

Ponadto 10 kwietnia, 10 maja i 9 czerwca - kolejne tury protestu w szkołach.

 

(PS, GN)