I co po nich pozostanie? Co ze sztandarami, co z patronami, co z tradycjami?

Pożegnanie gimnazjów

 

Gimnazja to prawie 100 tys. nauczycieli i wiele tysięcy pracowników niepedagogicznych. To także ponad milion uczniów. Nadal mamy jeszcze w Polsce prawie 7,5 tys. gimnazjów, z czego ponad 2 tys. samodzielnych, funkcjonujących poza zespołami szkół. W ciągu 17 lat od uchwalenia reformy ministra Mirosława Handkego szkoły te wyspecjalizowały się w pracy z młodzieżą w wieku dojrzewania. Mają sukcesy w nauczaniu i osiągnięcia wychowawcze. A wypisane na szkolnych sztandarach wartości i ideały związane z patronami gimnazjów służyły wychowaniu wielu roczników absolwentów. Autorzy nowej reformy skazali je na likwidację na raty (tzw. wygaszanie) lub przekształcenie w inne szkoły albo zamknięcie na cztery spusty. Szkoda! Żal! Początek końca nastąpi 1 września tego roku, ale odliczanie już się rozpoczęło…

 

Zespół Głosu Nauczycielskiego