Ustawy podpisane. Nauczycielu, dyrektorze, uczniu, co cię czeka już wkrótce?

Zrobieni w reformę

 

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawy, które otwierają drogę do likwidacji gimnazjów. Ale nie tylko – nowe prawo wprowadza zmiany m.in. w czasie pracy nauczycieli, ich uprawnieniach oraz w sposobie pracy z uczniem

 

 

Podpisanie przygotowanych przez MEN i uchwalonych przez parlament ustaw jest początkiem końca gimnazjów, ale zmiany w edukacji nie ograniczą się tylko do wprowadzenia ośmioletnich podstawówek i czteroletnich liceów ogólnokształcących. Poza rewolucją w ustroju szkolnym autorzy reformy przygotowali bowiem szereg istotnych zmian, które wpłyną na zawodową przyszłość każdego nauczyciela. Są one także ważne dla uczniów i ich rodziców. Oto, co nas czeka…

WIĘCEJ NAUCZYCIELI W STANIE NIECZYNNYM. Zgodnie z nowym art. 9d ust. 5 Karty Nauczyciela do listy przyczyn uprawniających nauczycieli do przedłużenia stażu potrzebnego w procesie awansu zawodowego dodano jedną – pozostawanie w stanie nieczynnym. Staż zostanie wydłużony o okres, w którym nauczyciele nie mogli wykonywać pracy. Jeśli przerwa potrwa dłużej niż rok – będą musieli staż powtórzyć (nic tu się nie zmieni). Likwidacja gimnazjów i przekształcanie szkół spowoduje wzrost liczby nauczycieli w stanie nieczynnym. Chodzi o to, by nie tracili oni od razu szansy na awans.

GODZINY STATUTOWE BEZ NADUŻYĆ? W nowym art. 42 ust. 2d Karty Nauczyciela zakazano realizacji w ramach “godzin statutowych” (które zastąpiły dawne “godziny karciane”) zajęć świetlicowych oraz zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

REJESTR ORZECZEŃ – BEZ PRAWA WGLĄDU. Nauczyciele stracą prawo do wglądu, jakie informacje na ich temat znajdują się w rejestrze orzeczeń dyscyplinarnych prowadzonym przez MEN. Dyrektor ponadto będzie mógł w rejestrze sprawdzić nie tylko nauczycieli pracujących w swojej szkole (tak jak obecnie), ale także osoby ubiegające się o zatrudnienie na stanowisku nauczyciela.

 

 

(...)

 

Piotr Skura

 

 

Więcej - GN nr 2 ( także w formie e-wydania)