(10.01) Dwaj koordynatorzy od reformy

 

Wiceminister edukacji Maciej Kopeć został koordynatorem MEN-owskiego Zespołu do spraw wdrażania reformy edukacji. To już drugi koordynator, który ma się zająć zmianą ustroju szkolnego. Pierwszego powołał w poniedziałek prezydent Andrzej Duda. Jest nim dr Andrzej Waśko

 

Minister edukacji Anna Zalewska poinformowała dziś o powołaniu jeszcze pod koniec grudnia 2016 roku w MEN Zespołu do spraw wdrażania reformy edukacji, którego zadaniem jest koordynowanie działań wynikających ze zmian w ustroju szkolnictwa, w szczególności "wsparcie nauczycieli, rodziców, samorządów w okresie wdrażania zmian i po ich wprowadzeniu". Koordynatorem Zespołu został wiceminister Maciej Kopeć.

 

W skład Zespołu weszli pracownicy merytoryczni MEN zajmujący się na co dzień współpracą z samorządem terytorialnym, organizacją oświaty samorządowej, kształceniem ogólnym, a także prowadzeniem prac legislacyjnych i polityki informacyjnej.

 

– Do końca tygodnia przedstawimy listę koordynatorów do spraw reformy edukacji w poszczególnych kuratoriach oświaty – zapowiedział Maciej Kopeć.

 

W poniedziałek prezydent Andrzej Duda - podpisując ustawy reformujące system oświaty - powołał własnego koordynatora do spraw realizacji reformy, czyli Andrzeja Waśko z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Waśko pracuje w ramach Kancelarii Prezydenta i jest doradcą głowy państwa.

 

– Przy wprowadzaniu zmian chcemy być blisko każdego samorządu. Do końca tygodnia pokażemy wzór uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego. Takie uchwały wszystkie samorządy muszą przyjąć do końca marca – zapowiedziała minister Zalewska.

 

MEN uruchomiło też stronę internetową poświęconą reformie edukacji. Pod adresem www.reformaedukacji.men.gov.pl znaleźć można najważniejsze informacje dotyczące zmian z punktu widzenia rodzica, ucznia, nauczyciela oraz organu prowadzącego szkołę. Jak zapewnił resort edukacji, każdy rodzic może tam sprawdzić, do jakiej szkoły uczęszczać będzie jego dziecko od 1 września 2017 r. Na stronie znajdują się ponadto kontakty telefoniczne do pracowników ministerstwa, którzy pozostają do dyspozycji rodziców i nauczycieli, a poprzez formularz kontaktowy każdy może wysłać zapytanie odnośnie reformy.

 

Do końca marca kuratorzy i wojewodowie mają organizować w poszczególnych województwach spotkania z rodzicami, nauczycielami, dyrektorami szkół i samorządowcami.

 

(PS, GN)