(9.01) 51 milionów na darmowy podręcznik. Wkrótce to już historia

 

Do końca ubiegłego roku państwo wydało na darmowy podręcznik do klas I-III prawie 51 milionów złotych. Mimo takich kosztów, projekt wkrótce przejdzie do historii, a podręcznik będzie stopniowo wycofywany ze szkół

 

- Wysokość wydatków poniesionych na opracowanie, wydanie, druk i dystrybucję podręcznika do edukacji wczesnoszkolnej do kl. I – III wraz z adaptacją dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi wyniosła wg stanu na dzień 23 grudnia 2016 r. łącznie 50 960 tys. zł (lata 2014 – 2016) - poinformował posłów Maciej Kopeć, wiceminister edukacji w odpowiedzi na jedną z interpelacji.

 

"Nasz Elementarz" (podręcznik do klasy I) i "Nasza Szkoła" (podręcznik do klasy II i III) to czołowy projekt poprzedniej szefowej MEN Joanny Kluzik-Rostkowskiej (PO). Ministerstwo edukacji postanowiło wówczas napisać i wydać podręcznik do edukacji wczesnoszkolnej odbierając dużą część rynku wydawcom edukacyjnym oraz oferowanym przez nich podręcznikom dla najmłodszych uczniów. Uczniowie otrzymali MEN-owski podręcznik za darmo.

 

Podręczniki wprowadzane były sukcesywnie, począwszy od roku szkolnego 2014/2015 (I klasa szkoły podstawowej) przez rok szkolny 2015/2016 (także do klasy II szkoły podstawowej) i 2016/2017 (dodatkowo do klasy III szkoły podstawowej).

 

Kosztujący prawie 51 milionów złotych projekt przejdzie jednak wkrótce do historii. Zgodnie z reformą edukacji Anny Zalewskiej, podręcznik będzie stopniowo wycofywany ze szkół. w roku szkolnym 2016/2017 korzystają z niego jeszcze uczniowie klas I-III, ale w roku szkolnym 2017/2018 będą się z niego kształcić już tylko uczniowie klas II-III, a w roku szkolnym 2018/2019 – klasy III.

 

- Oznacza to, że każdy z wprowadzonych do szkół podręczników będzie używany przez trzy kolejne roczniki uczniów - poinformował Maciej Kopeć. O tym, z jakiego podręcznika będą się uczyły dzieci z najmłodszych klas zdecydują nauczyciele wraz z dyrektorem. - Od roku szkolnego 2017/2018 w miejsce podręczników do zajęć z zakresu edukacji polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej w klasach I szkół podstawowych zapewnianych przez ministra edukacji planowane jest uruchomienie dotacji na wyposażenie klas I w podręczniki lub materiały edukacyjne - podkreślił wiceszef MEN. Dotacja wyniesie 75 zł na ucznia. Kwota ta zostanie przeznaczona na zakup podręcznika lub materiału edukacyjnego do nauki języka obcego. W roku szkolnym 2018/2019 system dotacji obejmie klasy I i II szkół podstawowych, a docelowo od roku szkolnego 2019/2020 system dotacji obowiązywał będzie w klasach I-III szkół podstawowych.

 

(PS, GN)