(7.01) Decyzja prezydenta w sprawie gimnazjów - w poniedziałek

 

W poniedziałek 9 stycznia br. prezydent poinformuje o swojej decyzji w sprawie ustaw zmieniających ustrój szkolny - poinformował w radiowej Trójce Marek Magierowski, rzecznik prezydenta Andrzeja Dudy

 

- Prezydent ma czas do 9 stycznia na ogłoszenie decyzji i wszystko wskazuje na to, że w poniedziałek decyzja zostanie podjęta i ogłoszona - stwierdził Magierowski. Z jego relacji wynika, że według prezydenta "reforma jest niezwykle ważna i potrzebna", ale Andrzej Duda ma też wątpliwości. Dlatego niedawno spotkał się z przeciwnikami reformy. Za "wyłącznie spekulacje" uznał natomiast Magierowski pojawiające się w mediach informacje, jakoby prezydent gotowy był zawetować ustawy likwidujące gimnazja i wprowadzające ośmioletnie podstawówki oraz czteroletnie licea.

 

O zawetowanie ustaw wprowdzających reformę edukacji lub o zarządzenie referendum ogólnokrajowego w sprawie reformy systemu edukacji zaapelował do prezydenta Związek Nauczycielstwa Polskiego. "Wnosimy o przekazanie ustawy Prawo oświatowe i ustawy Przepisy wprowadzające Prawo oświatowe Sejmowi do ponownego rozpatrzenia lub o zarządzenie referendum ogólnokrajowego w sprawie reformy systemu edukacji w Polsce, jako że jest to kwestia nie tylko o szczególnym, ale najważniejszym znaczeniu dla Państwa i jego Obywateli!" - czytamy w stanowisku Związku. Przedstwiciele ZNP razem z przedstawicielami Koalicji "NIE dla chaosu w szkole" i ruchu "Rodzice przeciwko reformie edukacji" zorganizowali 19 grudnia ub.r. pikietę pod Pałacem Prezydenckim oraz spotkali się z Andrzejem Dudą.

 

Według ZNP, reforma edukacji:
- jest nieuzasadniona i nieprzemyślana,
- wprowadza wieloletni chaos organizacyjny i programowy,
- naraża dziesiątki tysięcy nauczycieli na utratę pracy,
- koszt jej wprowadzenia poniosą samorządy (tylko w dwóch pierwszych latach wyniesie on 985 mln zł).

 

20 grudnia 2016 r. Zarząd Główny ZNP zdecydował o rozpoczęciu procedury zmierzającej do wszczęcia sporu zbiorowego. Z końcem lutego br. Związek przeprowadzi wszystkie procedury niezbędne do przeprowadzenia strajku w oświacie.

 

Jeżeli prezydent Andrzej Duda podpisze ustawy likwidujące gimnazja, to można się spodziewać inicjatywy dotyczącej ogólnopolskiego referendum w sprawie zmian w oświacie. Inicjatywę w tej sprawie podjęły wspólnie ZNP, Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Razem, Inicjatywa Polska oraz szereg organizacji społecznych.

 

W ostatniej Ankiecie "Głosu" 71 proc. uczestników oczekiwało zawetowania reformy edukacji.  Co czwarty uczestnik głosowania życzył sobie podpisania ustaw w tej sprawie, a 3 proc. uważało, że właściwe byłoby skierowanie nowego prawa do Trybunału Konstytucyjnego. W ankiecie, w której mozna było głosować od 16 grudnia u.br. do 2 stycznia br.  oddano 980 głosów.

 

(PS, GN)