Oświadczenie Nauczycieli Roku - uczestników spotkania w MEN

Oświadczenie

24 listopada 2016 roku w siedzibie Ministerstwa Edukacji Narodowej odbyło się spotkanie Pani Minister Anny Zalewskiej z Nauczycielami Roku, sygnatariuszami niedawnego Listu otwartego do Pani Minister w sprawie planowanej reformy edukacji. W spotkaniu oprócz Pani Minister Anny Zalewskiej, Nauczycieli Roku (w osobach Dariusza Kulmy, NR 2008; Danuty Konatkiewicz, NR 2006; Grzegorza Lorka NR 2002; Joanny Urbańskiej NR 2016 i Wiesława Włodarskiego, NR 2007 chciał wziąć udział także Marcin Zaród, NR 2013 (na zasadzie telekonferencji), jednak nie wyrażono na to zgody. W spotkaniu uczestniczył również Podsekretarz Stanu Pan Maciej Kopeć. Rozmowa trwała nieco ponad 2 godziny (od ok. 16.15 do 18.25.).

 

W trakcie spotkania Pani Minister Anna Zalewska, odpowiadając na nasze pytania, nie wyrażała żadnych obaw dotyczących powodzenia planowanej reformy edukacji oraz zadeklarowała, że nie przewiduje żadnych możliwości odsunięcia jej w czasie, co stanowiło nasz główny postulat. Pani Minister nie uważa tempa wprowadzanych zmian za szybkie. Jako argument za jak najszybszym wprowadzeniem reformy podała postulaty pracodawców oczekujących na absolwentów nowych szkół branżowych oraz zbliżające się wybory samorządowe. Pani Minister podkreślała także ogromną skalę konsultacji społecznych prowadzonych przed wprowadzeniem reformy, zwłaszcza z rodzicami, a na pytania o liczby i daty tychże odsyłała do strony MEN.

 

Pani Minister jednoznacznie krytycznie wypowiadała się o funkcjonowaniu gimnazjów, a obecną edukację w szkołach licealnych określała jako „brak nauki”, z czym jako nauczyciele, nijak nie mogliśmy się zgodzić. Oznaczałoby to bowiem przekreślenie dorobku naszego i tysięcy innych nauczycieli pracujących z pasją i oddaniem zarówno w gimnazjach, jak i szkołach ponadgimnazjalnych. Po spotkaniu i wysłuchaniu Pani Minister nadal pozostajemy przeciwnikami likwidacji sieci gimnazjów w Polsce, które – jak pokazują badania naukowe, krajowe i międzynarodowe – są mocnym ogniwem systemu edukacji.

        

Pani Minister zapowiedziała także brak przejściowych podstaw programowych, wzrost zatrudnienia nauczycieli oraz zapewniła, że żaden samorząd nie będzie miał problemów z wprowadzeniem reformy i że nie dojdzie do rozproszenia żadnych zespołów nauczycielskich. A takie właśnie obawy nurtują nasze lokalne środowiska. Niestety, nie podała przekonujących argumentów, które mogłyby uspokoić uczniów, nauczycieli i samorządowców.

 

Jednomyślnie, krytycznie oceniamy zapowiedziany przez Panią Minister fakt publikacji przez MEN podstaw programowych tylko dla szkoły podstawowej oraz bardzo krótki (14 dniowy czas) na ich konsultacje. Podstawa programowa powinna stanowić ciągłość od przedszkola do matury. A publikowanie jej po kawałku nie daje możliwości oceny zakresu edukacji. Tym bardziej przy tak ograniczonym czasie na zgłaszanie uwag.

 

Pani Minister nie zgodziła się z opinią, że reforma powinna być wprowadzana stopniowo, najlepiej od klasy I SP, a jeżeli ma ona dotyczyć starszych roczników uczniów, to nie powinna być wprowadzana od września 2017 r., a najwcześniej od września 2018 r. Pani Minister nie podzielała obaw o wprowadzenie niepokoju i chaosu w szkole, szczególnie wśród uczniów klas VI obecnej szkoły podstawowej, którzy do tej pory nadal nie wiedzą, jak będzie przebiegać ich nauka w nowym roku szkolnym. Zapewniała, również, że poziom edukacji w liceach dwujęzycznych i programu IB nijak nie ucierpi. Nie znając podstawy programowej oraz ostatecznej siatki godzin, trudno było się nam odnieść do tego zapewnienia. Podobnie, jak do uspokajających stwierdzeń, że oświacie nie zagraża chaos.

 

Pani Minister zadeklarowała zwiększenie subwencji oświatowej w roku szkolnym 2017/2018 o 1,5 mld złotych oraz przeznaczenie 0,9 mld złotych na szeroko rozumiane koszty reformy.

 

Za jedyny punkt wspólny stanowisk stron spotkania można uznać konieczność silniejszego zadbania o szkolnictwo zawodowe i konieczność wypracowania dobrego i spójnego systemu dokształcania nauczycieli. W tej drugiej kwestii Pani Minister zapowiedziała wprowadzenie obowiązku dokształcenia zawodowego nauczycieli oraz zapewniła o przeznaczeniu 1 mld złotych (dodatkowych?) na ten cel w budżecie.     

 

Niniejszym dziękujemy Pani Minister za poświęcony czas i rozmowę (choć nie obyło się bez kłopotów z organizacją spotkania), ale nadal podtrzymujemy wszystkie zgłaszane w liście otwartym obawy dotyczące i tempa wprowadzania reformy edukacji w Polsce. Nie dostrzegamy w odpowiedziach udzielanych przez Panią Minister kompromisu, ani nawet jego woli. Odsyłanie do projektu ustaw nie jest bowiem odpowiedzią na nurtujące nas, ale także rzeszę innych nauczycieli, uczniów, rodziców i samorządowców pytania i wątpliwości.

 

Pani Minister, w trosce o prawidłową codzienność naszej polskiej szkoły będziemy z wielką uwagą śledzić zapowiedziane przez MEN zmiany, które uważa Pani za „bezkolizyjne”. Szczególnie w obszarach, o których rozmawialiśmy podczas spotkania.

 

Nauczyciele Roku uczestniczący w spotkaniu

27.11.2016

 

Czytaj też:

(24.11) Nauczyciele Roku spotkają się z Anną Zalewską