punkt 4f i termin

1 wrzesnia 2013r. to niedziela, rozpoczęcie stażu było możliwe 2 wrzesnia w poniedziałek. W związku z tym zakończenie stażu to 1 czerwca 2016r. - CZY DOBRZE MYŚLĘ???

Staż zakończyła - jak wyżej, natomiast w październiku 2016r. otrzymałam ważne wyróżnienie. Czy mogę to zapisać w punkcie 4f, czy za późno, żeby to ująć?

Wpisać:)

2) tak - wpisać, czy tak - za późno?

1)tak

2)tak