Czcionka

Proszę o pomoc w kwestii czcionki> Times New Roman - 12? Czy może 14? Interlinia1,5?

Można dać 12 Interlinia i krój - ok. Równie dobrze moze być Arial.