(4.02) Bezpłatne szkolenia: Szkoła bez homofobii

Szkolenie

 

Chcielibyśmy przestawić ofertę bezpłatnego szkolenia dla kadry pedagogicznej, które dotyczy bezpieczeństwa w szkole, praw człowieka i wychowania do życia w rodzinie – mówią organizatorzy warsztatów „Szkoła bez homofobii”.

 

Szkolenia są realizowane przez Stowarzyszenie Lambda-Warszawa, Centrum Inicjatyw UNESCO oraz Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń. Model, który będzie wykorzystany podczas szkolenia został przetestowany, poddany ewaluacji i superwizji przez WCIESiS – uznaną placówkę doskonalenia nauczycieli działającą w Warszawie.

 

Organizatorzy podkreślają, że tematyka szkolenia umożliwia realizowanie podstawowych kierunków polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2015/2016, prowadząc do wzmocnienia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. Jednocześnie realizowanie działań związanych z przeciwdziałaniem homofobii szkolnej zapewnia wywiązanie się przez szkołę z Wymogu 5. Systemu Ewaluacji Oświaty („W szkole lub placówce są realizowane działania antydyskryminacyjne obejmujące cała społeczność szkoły lub placówki.”).

 

Honorowy patronat nad projektem objęli: dr Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich oraz Sławomir Broniarz, prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego.

 

Dlaczego warto wziąć w tym udział? W ostatnim czasie coraz większa liczba uczniów i uczennic gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych decyduje się na ujawnienie swojej homo- lub biseksualnej orientacji. Niestety, wiąże się to często z brakiem zrozumienia i prowadzi do ich prześladowania – wyjaśnia Piotr Dobrosz z Centrum Inicjatyw UNESCO. – W konsekwencji wiele osób homo- i biseksualnych doświadcza nieustannie prześladowania, wpada w depresję, decyduje się na zmianę szkoły, pozostaje w konflikcie z rodziną, nauczycielami oraz koleżankami i kolegami, a nawet podejmuje próby samobójcze – dodaje.

 

Czterodniowe warsztaty trenerskie obejmują  40 godzin zajęć. Ich uczestnicy naucza się jak samodzielnie przygotować i przeprowadzić szkolenie dla kadry nauczycielskiej oraz zaplanują wstępny scenariusz zajęć dla innych nauczycieli, które będą mogli przeprowadzić po zakończeniu szkolenia.

 

Uwaga, szkolenia odbędą się w dwóch terminach (jeden do wyboru):
>> 25-28 lutego 2016 r. (przyjazd 24 lutego wieczorem, wyjazd 28 lutego po godz. 15:00);

>> 10-13 marca 2016 r. (przyjazd 9 marca wieczorem, wyjazd 13 marca po godz. 15:00).

(DK, GN)

 

Więcej na ten temat

 

>> Formularz zgłoszeniowy dostępny jest pod adresem:

http://goo.gl/forms/pZ8yRtSGqW

>> Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: 

http://unescocentre.pl/aktualnosci/rekrutacja-rozpoczeta-projekt-szkola-bez-homofobii/

>> Kontakt do organizatorów: Piotr Dobrosz, tel. 608 634 054, e-mail: piotrek.dobrosz@unescocentre.pl