Z wielką radością witam tę inicjatywę - mówił Prezydent RP o naszym Konkursie.

Z wielką radością witam tę inicjatywę - mówił Prezydent RP o naszym Konkursie.