Minister Katarzyna Hall oraz laureaci konkursów Innowacyjny Nauczyciel oraz Innowacyjna Szkoła.

Minister Katarzyna Hall oraz laureaci konkursów Innowacyjny Nauczyciel oraz Innowacyjna Szkoła.