(23.01) MEN: Profesor oświaty poza awansem

Ministerstwo edukacji nie chce, by honorowy tytuł profesora oświaty stał się kolejnym stopniem awansu zawodowego nauczycieli - ogłosił dziś w Sejmie wiceszef MEN Przemysław Krzyżanowski.

 

- To tytuł nadawany w szczególnych okolicznościach. Niewielka grupa nauczycieli, którzy co roku go otrzymują świadczy, że to naprawdę elitarne wyróżnienie - stwierdził Krzyżanowski. Ministerstwo zamierza jednak powiększyć grupę nauczycieli uhonorowanych tytułem profesora oświaty. Dziś otrzymuje go 20 osób rocznie. - W latach 2015-2016 można by tę grupę poszerzyć - obiecał Krzyżanowski.  

 

Jak na razie, w roku szkolnym 2013/14 kuratorzy zgłosili kapitule 85 wniosków o nadanie tytułu profesora oświaty. Do samych kuratoriów spłynęło tych wniosków - jak się można domyślać - wielokrotnie więcej, zdaniem MEN - nawet ok. 500. - Członkowie kapituły wybrali 20 kandydatur, które zyskały akceptację ministerstwa. Te 20 osób zostało zaproszonych do Warszawy 14 października, czyli w Dniu Edukacji Narodowej, gdzie uroczyście wręczono im tytuły - wyjaśnił wiceszef MEN.

 

Od 2008 do chwili obecnej tytułem profesora oświaty wyróżniono 93 nauczycieli.

 

(PS, GN)