(22.01) Pała za brak podręcznika? To niezgodne z prawem

 

Praktyki oceniania uczniów za brak podręcznika na zajęciach edukacyjnych w szkole nie powinny mieć miejsca - uważa wiceminister edukacji Joanna Berdzik.

 

- Taki sposób oceniania jest niezgodny z przepisami rozporządzenia w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy i podlega nadzorowi dyrektora szkoły oraz kuratora oświaty - napisała Berdzik w odpowiedzi na interpelację posłów: Józefa Lassota i Anny Nemś. Zdaniem wiceszefowej MEN, "wszelkie niewłaściwe i niezgodne z prawem oświatowym działania nauczycieli powinny być eliminowane w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego przez dyrektora szkoły i kuratora oświaty".

 

Podczas badania ankietowego przeprowadzonego przez Kuratorium Oświaty w Katowicach na grupie ponad 118 tys. uczniów stwierdzono, że 14 proc. uczniów szkół podstawowych oraz 25 proc. uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych otrzymało ocenę niedostateczną z powodu braku podręcznika na lekcjach.

 

(PS, GN)