(9.01) Wymiana młodzieży z Rosją

Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia ogłosiło III edycję konkursu na dofinansowanie przedsięwzięć w ramach dialogu polsko-rosyjskiego „Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzieży 2014”.

 

W ramach projektu szkoły mogą otrzymać wsparcie na sfinansowanie projektów, których integralną częścią są elementy edukacyjne, przybliżające wiedzę o współczesnej Polsce i Rosji oraz pogłębiające wiedzę o historii i kulturze obu narodów.  

 

"Doświadczenia stosunków polsko-niemieckich i rosyjsko-niemieckich wskazują, że wymiana młodzieży jest bardzo skutecznym instrumentem przeciwdziałania uprzedzeniom obciążającym stosunki między sąsiadującymi narodami. Korzystając z tych doświadczeń Celem Konkursu na Dofinansowanie Przedsięwzięć Podejmowanych na rzecz Dialogu i Porozumienia w Stosunkach Polsko-Rosyjskich „Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzieży 2014” jest wyłonienie najlepszych wniosków złożonych przez wnioskodawców, zapewniających realizację przedsięwzięć z zakresu polsko-rosyjskiej wymiany młodzieży" - czytamy w komunikacie organizatorów.

 

Konkurs skierowany jest do szkół, uczelni wyższych, fundacji, stowarzyszeń i organizacji pozarządowych, samorządów lokalnych.

 

Adresatem projektów dofinansowywanych przez Centrum są młodzi ludzie w wieku 13-26 lat uczęszczający do gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych lub szkół wyższych w Polsce i ich odpowiedników w Federacji Rosyjskiej. Dotacje Centrum mogą uzyskać projekty, w których aktywny udział weźmie minimum po 10, zaś maksymalnie po 20 osób z każdego państwa partnerskiego (nie wliczając w to opiekunów). W projekcie powinna uczestniczyć zbliżona liczba osób z każdego kraju partnerskiego.

 

Jeden projekt polega na zorganizowaniu dwóch wizyt: grupy młodzieży polskiej w Rosji oraz grupy młodzieży rosyjskiej w Polsce. Każda z wizyt powinna trwać nie krócej niż 4 i nie dłużej niż 14 dni, z wyłączeniem czasu trwania podróży. Długość pobytu w każdym z krajów partnerskich powinna być zbliżona.

 

Tematy wymiany w 2014 r. to: „I wojna światowa. Śladami naszych przodków”, „Dawne wierzenia ludowe w baśniach, legendach oraz współczesnej literaturze Polski i Rosji”, „Jedność Europy dla Polaków i Rosjan. 25 lat po zakończeniu zimnej wojny”, „Obraz sąsiada w kulturze. Polacy – Rosjanie: wzajemna percepcja”, „Propaganda w architekturze na przykładach Polski i Rosji”, „Przyroda Polski i Rosji oraz metody jej ochrony”.

 

Centrum dofinansowuje 80 proc. budżetu projektu.

 

Wnioski można składać do 28 lutego 2014 r.

 

Więcej na ten temat TUTAJ.

 

(PS, GN)