(26.04) Włoski rząd broni krzyży

30 czerwca włoski rząd prześle do Europejskiego Trybunale Praw Człowieka w Strasburgu specjalne memorandum będące polemiką z orzeczeniem w sprawie usunięcia krzyży ze szkół publicznych - poinformował Gianni Letta, szef Urzędu Rady Ministrów.

W memorandum przedstawione zostaną argumenty przeciwko usuwaniu krzyży ze szkół.  Letta uważa, że wokół symboli religijnych toczy się w Europie coraz bardziej gorący spór i trzeba go w końcu w jakiś sposób rozwiązać.

W listopadzie 2009 r. Trybunał w Strasburgu zakwestionował obecność krzyży w szkołach. Sędziowie zdecydowali wówczas, że obowiązek umieszczania krucyfiksów w salach lekcyjnych narusza zasadę wolności wyznania i sumienia oraz prawo rodziców do wychowywania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami.

Wyrok ten wzbudził w całej Europie gorącą dyskusję na temat rozdziału Kościoła od państwa oraz miejsca religii w życiu publicznym. W marcu br. ETPC postanowił rozpatrzyć odwołanie rządu włoskiego od wyroku. Sprawą zajmie się Wielka Izba, która wyda wyrok w pełnym, 17-osobowym składzie. Jej decyzja będzie ostateczna i niepodważalna.

(PS, GN)