O redakcji

Tygodnik społeczno-oświatowy "Głos Nauczycielski"

 

Adres redakcji:
Głos Nauczycielski
ul. Juliana Smulikowskiego 6/8,
00-389 Warszawa

 

Kontakt telefoniczny:
Sekretariat: (22)  318-92-60
Faks: (22) 318-92-61
Dyżur prawny (wtorki, godz. 11.30-14.30): 318-92-62

 

Biuro redakcji:
ul. Smulikowskiego 4A, 00-389 Warszawa

 

Strona internetowa:
www.glos.pl

 

Kontakt e-mail:
glos@glos.pl

 

Wydanie elektroniczne:
ewydanie.glos.pl

 

Redaguje zespół:

redaktor naczelny

Jakub Rzekanowski

e-mail: rzekanowski@glos.pl

 

sekretarz redakcji

Anna Wojciechowska

e-mail: wojciechowska@glos.pl

 

Halina Drachal
e-mail: drachal@glos.pl

Teresa Konarska
e-mail: konarska@glos.pl

Witold Salański
e-mail: salanski@glos.pl

Joanna Skrobisz
e-mail: glos@glos.pl

Piotr Skura
e-mail: skura@glos.pl

 

Sekretariat

Barbara Garbolewska
e-mail: garbolewska@glos.pl

 

Prenumerata Głosu Nauczycielskiego

Barbara Garbolewska

e-mail: glos@glos.pl

>> Więcej o prenumeracie Głosu Nauczycielskiego

 

Marketing i reklama

Anna Wojciechowska
e-mail: marketing@glos.pl
tel. (22) 318 92 60
tel. kom. 603 513 531

>> Więcej o reklamie

 

Patronaty medialne

Magdalena  Kaszulanis
tel: 603 136 866
e-mail: patronaty@glos.pl

 

Współpracują:
Dariusz Chętkowski, Aleksandra Denst-Sadura, Magdalena Goetz,
Magdalena Kaszulanis, Beata Rechnio-Kołodziej.

 

Projekt graficzny tygodnika: Adam Kosarzecki, Artur Hanc

 

Tygodnik "Głos Nauczycielski" ukazuje się nakładem ZNP ZG Wydawnictwa "Głos Nauczycielski" z siedzibą w Warszawie (00-389), ul. J. Smulikowskiego 6/8, wpisanego do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy
w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod nr KRS: 0000150507, NIP 5260001884, REGON 001081029. Dyrektor Wydawnictwa - Jakub Rzekanowski.

Redakcja zastrzega sobie prawo skrótów i zmiany tytułów, tekstów niezamówionych nie zwracamy. Wszystkim korespondentom przypominamy, że honoraria wypłacane mogą być tylko tym autorom publikacji dziennikarskich zamieszczonych w "Głosie", którzy przyślą nam swoje dane niezbędne do rozliczeń finansowych. Za publikowane na łamach "GN" listy do redakcji honorariów nie wypłacamy.

 

Nie gwarantujemy odpowiedzi na listy w sprawach prawnych, na najczęściej powtarzajace się pytania reagujemy w publikacjach na stronach prawnych "Głosu".

 

Porad prawnych udzielamy wyłącznie telefonicznie - podczas specjalnego dyżuru - we wtorki w godzinach 11.30 - 14.30, tel. (22) 318-92-62

 

Redakcja nie odpowiada za treść oraz skutki ogłoszeń i reklam.

 

Druk: Agora SA, drukarnia, ul. Daniszewska 27, Warszawa