Ogłaszamy Konkurs Nauczyciel Roku 2018!

 Gala_NR
 

 

Szukamy Najlepszych z Najlepszych! Nauczycieli, którzy dla swoich uczniów są przewodnikami po otaczającej nas rzeczywistości. Są autorytetami dla młodzieży, a nierzadko i dla całych lokalnych środowisk.

 

Szukamy ludzi, którzy zarażają pasją, uczą swoich wychowanków nie tylko dat czy symboli pierwiastków, ale są dla nich autorytetami. Nauczyciel Roku musi mieć nie tylko osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej, ale przede wszystkim nieprzeciętną osobowość. Szukamy osób kreatywnych, wciąż szukających nowych sposobów na dotarcie do uczniów, dla których praca nauczyciela to coś więcej niż rankingi.

 

>> Regulamin Konkursu

>> Formularz zgłoszeniowy

>> Informacje o przetwarzaniu danych osób udzielających poparcia kandydatom

 

NAUCZYCIEL ROKU, CZYLI KTO?

W naszym Konkursie Jury nie mierzy osiągnięć nauczycieli wyłącznie liczbą ukończonych kursów i przygotowanych olimpijczyków czy wynikami zewnętrznych testów. Ocenia za to innowacyjność nauczyciela, jego zaangażowanie, umiejętność współpracy z innymi, pomysłowość. Słowem – pasję!

 

Ale uwzględniamy też środowisko, w jakim pracuje nauczyciel, ponieważ czasami łatwiej wychować laureata olimpiady lub zwycięzcę konkursu przedmiotowego, niż pomóc słabemu uczniowi zaliczyć klasę. Choć doceniamy też umiejętność wyłowienia i oszlifowania talentów uczniów czy wychowanków. Bierzemy pod uwagę także poziom edukacji oraz rodzaj placówki oświatowej – bo nasz Konkurs jest otwarty dla wszystkich nauczycieli! Także ze szkół podlegających innym resortom niż ministerstwo edukacji.

 

Uczestnikiem Konkursu może być każdy czynny zawodowo nauczyciel bez względu na rodzaj placówki, w której pracuje (z wyjątkiem szkół wyższych) oraz stopnia awansu zawodowego zatrudniony w przedszkolu, gimnazjum, szkole podstawowej, średniej lub innej placówce oświatowej na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, jak również nauczyciele działający poza granicami kraju na rzecz Polonii.

 

 

JAK ZGŁOSIĆ KANDYDATA?

Wystarczy wypełnić formularz, który będziemy zamieszczać na łamach Głosu, a także na naszej stronie (www.glos.pl); napisać uzasadnienie, które przekona Jury o wyjątkowości kandydata. Można też dołączyć opinie, rekomendacje lub inne załączniki, które pomogą w stworzeniu jak najpełniejszego obrazu kandydata do tytułu Nauczyciel Roku 2018. Wszystko to należy przesłać do redakcji Głosu Nauczycielskiego (ul. Smulikowskiego 6/8, 00-389 Warszawa, z dopiskiem na kopercie "Nauczyciel Roku 2018"). Na zgłoszenia czekamy do 14 września br. (liczy się data stempla pocztowego).

 

Kandydatów do tytułu mogą zgłaszać inni nauczyciele, dyrektorzy szkół lub placówek oświatowych, rodzice uczniów, sami uczniowie, przedstawiciele organów prowadzących lub nadzorujących szkoły i placówki oświatowe, związki zawodowe, przedstawiciele instytucji i organizacji współpracujących ze szkołą lub placówką oświatową. Można też zgłosić samego siebie.

 

 

WIELKA GALA FINAŁOWA

Odbędzie się tradycyjnie na Zamku Królewskim w Warszawie 9 października 2018 r. Wtedy to, w obecności wielu gości ze świata kultury, polityki i edukacji, dowiemy się, kto spośród 13 finalistów wyłonionych przez Jury zostanie Nauczycielem Roku 2018, kto dostanie równorzędne Wyróżnienia (dwie osoby), a kto będzie uhonorowany tytułem Nominowany w Konkursie. Placówki wszystkich finalistów otrzymają certyfikaty „Szkoła na medal”.

 

– To, że wzięłam udział w Konkursie – i namawiam wszystkich, żeby próbowali – było dla mnie autorefleksją i autoewaluacją tego, jakim jestem człowiekiem, jakim jestem nauczycielem. Warto się rozwijać, iść swoją drogą, warto być autentycznym, szczerym, warto podążać za sercem – mówiła podczas ubiegłorocznej Gali Marta Florkiewicz-Borkowska, Nauczyciel Roku 2017.

 

Kim będzie tegoroczny zwycięzca? Jaki typ szkoły czy placówki będzie reprezentował Nauczyciel Roku? Będzie uczył w podstawówce, gimnazjum czy w szkole zawodowej? A może okaże się nauczycielem przedszkola lub wychowawcą w bursie albo innej placówce opiekuńczo-wychowawczej? Będzie przedmiotowcem czy bibliotekarzem? A może wychowawcą świetlicy lub logopedą?

 

To w dużej mierze zależy od Was! Znasz jakiegoś nietuzinkowego nauczyciela lub wychowawcę, który potrafi porwać młodzież, umie dostrzec potrzeby ucznia, ma osiągnięcia nie tylko w pracy dydaktycznej, ale i wychowawczej? Nie czekaj, zgłoś go do naszego Konkursu!

 

 

KONKURS W PIGUŁCE

1. Na zgłoszenia konkursowe czekamy do 14 września br. (liczy się data stempla pocztowego). Trzeba je wysłać na adres: Głos Nauczycielski, ul. J. Smulikowskiego 6/8, 00-389 Warszawa, z dopiskiem „Nauczyciel Roku 2018”.

2. Regulamin Konkursu jest dostępny na www.glos.pl/nauczycielroku.

3. Formularz zgłoszeniowy będący załącznikiem do regulaminu jest dostępny na www.glos.pl/nauczycielroku oraz na łamach Głosu Nauczycielskiego.

4. Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres mailowy nauczycielroku@glos.pl.

 
 
 Gala_NRa

Poprzednie edycje Konkursu:

 

ZałącznikWielkość
Regulamin Konkursu Nauczyciel Roku 2018.pdf257.49 KB
Formularz zgłoszeniowy_NR_2018.pdf246.53 KB
Obowiązek informacyjny dla osób udzielających poparcia kandydatom.pdf552.77 KB