Konkurs Nauczyciel Roku 2017

NR 2016 logo

 

 

NAJLEPSI
Z NAJLEPSZYCH

już po raz 16.!

 

 

 

 

Każda kolejna edycja Nauczyciela Roku to dla nas wielkie święto. Znów udało się nam przekonać grono osób, bez których nie byłoby Konkursu, że warto promować Najlepszych z Najlepszych. Ale to, kim będzie Nauczyciel Roku 2017, w dużej mierze zależy od Was

 

 

>> Regulamin Konkursu Nauczyciel Roku 2017

>> Formularz zgłoszeniowy NR 2017

 

 

1

 

W ciągu wszystkich dotychczasowych edycji Konkursu organizowanego od 2002 r. wybraliśmy bez mała 200 laureatów, przestudiowaliśmy dziesiątki tysięcy stron wniosków, na których opisane są ich sukcesy. Zorganizowaliśmy 15 posiedzeń jury, które pod przewodnictwem prof. Stefana M. Kwiatkowskiego (obecnie wiceprzewodniczącego Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii nauk oraz rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie) zawsze długo głowiło się i gorąco dyskutowało, komu przyznać tytuł Nauczyciela Roku, komu Wyróżnienia, a komu Nominacje. I niezmiennie, kiedy ogłaszamy nasz Konkurs, zastanawiamy się, kim tym razem będzie Nauczyciel Roku? Jaki typ szkoły czy placówki będzie reprezentował? Czego uczy? A może okaże się nauczycielem przedszkola lub wychowawcą w bursie albo innej placówce opiekuńczo-wychowawczej? Będzie przedmiotowcem czy bibliotekarzem? A może wychowawcą świetlicy lub logopedą? W naszym Konkursie

 

wszyscy mają równe szanse.

Nie trzeba wysyłać SMS-ów ani maili, ponieważ osiągnięcia nauczycieli ocenia profesjonalne jury złożone ze specjalistów, którzy doskonale rozumieją, czym różni się praca w przedszkolu od przygotowania olimpijczyka. Nie trzeba wykazywać się osiągnięciami na miarę międzynarodowych konkursów, bo czasem większym sukcesem jest doprowadzenie do tego, że uczeń zda z klasy do klasy. Co, oczywiście, nie znaczy, że praca z wybitnie uzdolnionymi uczniami jest łatwa i nie jest przez nas doceniana. Ale każdy, kto pracuje z dziećmi czy młodzieżą, wie, że zaangażowania nauczyciela nie da się zmierzyć wyłącznie szkiełkiem i okiem… Dlatego Nauczyciel Roku musi mieć nie tylko osiągnięcia w pracy dydaktycznej, ale także wychowawczej, a przede wszystkim nieprzeciętną osobowość. I pasję, którą potrafi porwać swoich uczniów, rodziców, a czasami całe lokalne społeczności.

 

Laureaci poprzednich edycji

najlepiej wiedzą, dlaczego warto wziąć udział w Konkursie. Mówią, że życie z pasją się o(d)płaca, że warto być szczęśliwym nauczycielem, warto iść „pod wiatr” i przeżyć przygodę. Bo Nauczyciel Roku to „jak tytuł edukacyjnego mistrza świata”, a najcenniejszą nagrodą w naszym Konkursie jest wiara w siebie. My w redakcji zawsze dodajemy, że każdy nauczyciel nosi buławę w plecaku. I choć do finału wchodzi zaledwie 13 osób (jury niejednokrotnie proponuje kilka razy tyle nazwisk), to wielu uczestników Konkursu już przez sam fakt zgłoszenia wniosku czuje się zwycięzcami, ze wzruszeniem czytając opinie innych na swój temat. Okazuje się bowiem, że w swoim środowisku oni już są nieformalnymi Nauczycielami Roku.

 

Uczestnikiem Konkursu

może być każdy, kto jest czynnym nauczycielem, bez względu na rodzaj placówki, w której pracuje (z wyjątkiem szkół wyższych), stopień awansu zawodowego, specjalizację i staż pracy.

Kandydatów na Nauczyciela Roku 2017 mogą zgłaszać dyrekcje placówek, w których pracują, koledzy z grona pedagogicznego, uczniowie, rodzice, organy prowadzące, kuratoria oświaty. Także organizacje i instytucje współpracujące z nauczycielem. Można też samemu zgłosić swoją kandydaturę. Wymogiem formalnym jest wypełnienie formularza i napisanie uzasadnienia wniosku oraz przedstawienie osiągnięć zarówno tych, które można zmierzyć i policzyć, jak i tych, których nie da się przełożyć na liczby i procenty.

Formularz zgłoszeniowy jest dostępny na www.glos.pl/nauczycielroku oraz będzie drukowany na łamach Głosu Nauczycielskiego. Zgłoszenie trzeba przesłać na adres redakcji (Głos Nauczycielski, ul. J. Smulikowskiego 6/8, 00-389 Warszawa z dopiskiem „Nauczyciel Roku 2017”) najpóźniej do 15 września 2017 r. (liczy się data stempla pocztowego!).

 

Zwycięzcę Konkursu Nauczyciel Roku 2017

poznamy 10 października br., podczas Gali Finałowej, która – tradycyjnie już – odbędzie się tuż przed Dniem Edukacji Narodowej. Wtedy to, w obecności gości ze świata kultury, polityki i edukacji, dowiemy się, kto spośród 13 finalistów wyłonionych przez jury zostanie Nauczycielem Roku 2017, kto dostanie Wyróżnienia (dwie osoby), a kto będzie uhonorowany tytułem Nominowanego w Konkursie. Placówki wszystkich finalistów otrzymają certyfikaty „Szkoła na Medal”. Jeśli więc znacie jakiegoś nietuzinkowego nauczyciela lub wychowawcę, który ma pasję, potrafi porwać młodzież i umie dostrzec potrzeby ucznia, nie czekajcie, zgłoście go do naszego Konkursu!

 

 

WAŻNE INFORMACJE

 

Nauczyciel Roku w pigułce

1. Na wnioski konkursowe czekamy do 15 września br. (liczy się data stempla pocztowego). Trzeba je wysłać na adres: Głos Nauczycielski, ul. J. Smulikowskiego 6/8, 00-389 Warszawa, z dopiskiem „Nauczyciel Roku 2017”.

2. Regulamin Konkursu jest dostępny na www.glos.pl/nauczycielroku.

3. Formularz zgłoszeniowy będący załącznikiem do regulaminu jest dostępny na www.glos.pl/nauczycielroku oraz na łamach Głosu Nauczycielskiego.

4. Dodatkowe informacje można uzyskać, pisząc na adres mailowy nauczycielroku@glos.pl.

 

 

 Najczęściej zadawane pytania

@Czy w Konkursie oceniany jest tylko dorobek za ostatni rok szkolny?

Nie. Tytuł przyznawany jest w określonym roku, stąd data w nazwie. Jury przyznaje go jednak za cały dorobek zawodowy.

@ Czy wysłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego wystarczy?

Nie. Zgodnie z regulaminem potrzebne jest jeszcze uzasadnienie, w którym zawarte zostaną osiągnięcia kandydata do tytułu Nauczyciel Roku.

@ Czy można złożyć wniosek konkursowy oraz uzasadnienie drogą elektroniczną?

Nie. Potrzebujemy oryginału wniosku wraz z podpisanymi zgodami na udział w Konkursie i przetwarzanie danych osobowych oraz pieczątką potwierdzającą dane kandydata.

@ W jakiej formie powinno być przesłane uzasadnienie?

Forma ani objętość nie są określone w regulaminie. Z doświadczeń ubiegłych lat wynika jednak, że nośniki elektroniczne w czasie przesyłki mogą ulec uszkodzeniu, zatem uzasadnienie warto przesłać w wersji papierowej. Brak uzasadnienia może bowiem spowodować odrzucenie wniosku z powodów formalnych.

@ Kto powinien poświadczyć dane kandydata, jeśli wniosek składają np. uczniowie lub grupa rodziców?

Szkoła, w której zatrudniony jest nauczyciel, lub inna instytucja albo organizacja, która współpracuje z nauczycielem i udziela mu rekomendacji w konkursie, a zarazem może zweryfikować dane z formularza zgłoszeniowego.

@ Czy wnioski konkursowe ocenia jury czy Kapituła Konkursu?

Wnioski ocenia jury. Kapituła Konkursu przyznaje natomiast pozakonkursowe tytuły honorowe. Szczegółowy zakres działań Kapituły i jury opisany jest w Regulaminie.

@ Czy do wniosku trzeba dołączać oryginały dokumentów lub dyplomów?

Nie. Wniosek konkursowy przechodzi na własność organizatora, nie ma więc możliwości odzyskania załączonych dokumentów. Do wniosku wystarczy więc załączyć kopie.

 

 

 

 

 

Poprzednie edycje Konkursu:

 

 

ZałącznikWielkość
Regulamin Konkursu Nauczyciel Roku 2017.pdf259.5 KB
Formularz zgłoszeniowy_NR_2017.pdf176.36 KB