Konkurs Nauczyciel Roku 2015

 

 

NAJLEPSI
Z NAJLEPSZYCH

już po raz 14.!

 

 

 

 

Jury Konkursu Nauczyciel Roku 2015 na posiedzeniu w redakcji Głosu Nauczycielskiego, po rozpatrzeniu wniosków kandydatów zgłoszonych do udziału w Konkursie, postanowiło nominować do tytułu Nauczyciel Roku następujące osoby:

 - Beatę Bułę – Gimnazjum w Cieszkowach

- Bożenę Cudak – VIII LO w Krakowie

- Alicję Gałęziowską - Gimnazjum nr 2 w Nowym Sączu

- Ewę Gatnar – Zespół Szkół nr 1 w Rybniku

- Beatę Gendek-Barhoumi – VII LO w Częstochowie

- Jolantę Hodur - Gimnazjum nr 2 w Brzeszczach

- Krzysztofa Kwiatkowskiego – Szkoła Podstawowa w Turzy Małej

- Annę Mynyk – II LO w Ostrołęce

- Katarzynę Nowak-Zawadzką - Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 87 w Warszawie

- Magdalenę Piekło – Zespół Szkół w Grobli

- Mariusza Sokołowskiego - Gimnazjum w Wasilkowie

- Izabelę Starostę-Byczyńską – Zespół Szkół w Bolechowie

- Ewę Szczerbę – Zespół Szkół w Kamiennej Górze.

 

Kto spośród tej trzynastki zostanie Nauczycielem Roku, kto otrzyma Wyróżnienie (zgodnie z Regulaminem przyznawane są dwa równorzędne Wyróżnienia), a komu przypadną tytuły Nominowanych - dowiemy się 13 października, podczas Gali Finałowej na Zamku Królewskim. Wszystkim kandydatom zgłoszonym do tegorocznej edycji Konkursu dziękujemy za udział, a Nominowanym - gratulujemy!

 

 

 

Przeczytaj, co mówią na ten temat laureaci poprzednich edycji!

 

 

>> Regulamin Konkursu Nauczyciel Roku 2015

>> Formularz zgłoszeniowy (zał. 1 i zał. 2 do Regulaminu)

 

 

Dla kogo jest nasz Konkurs? 

Dla nauczycieli z pasją! Nie trzeba wysyłać sms-ów, ani maili, bo osiągnięcia uczestników ocenia profesjonalne jury złożone ze specjalistów, którzy doskonale rozumieją, czym różni się praca w przedszkolu od przygotowania olimpijczyka. Nie trzeba wykazywać się osiągnięciami na miarę międzynarodowych konkursów, bo czasem większym sukcesem jest doprowadzenie do tego, że uczeń zda z klasy do klasy. Co, oczywiście, nie znaczy, że praca z wybitnie uzdolnionymi uczniami jest łatwa i nie jest przez nas doceniana. Ale każdy, kto pracuje z dziećmi czy młodzieżą wie, że zaangażowania nauczyciela nie da się zmierzyć wyłącznie szkiełkiem i okiem…

 

Od przedszkola do…

Niezwykłość Konkursu polega na tym, że udaje się włączać w naszą inicjatywę wiele wybitnych osobistości, w tym także ze świata polityki. Szczycimy się, że nasz Konkurs jednoczy wokół edukacji ludzi o różnych poglądach, dowodząc, że o szkole i nauczycielach można rozmawiać ponad podziałami.

W ciągu wszystkich dotychczasowych edycji Konkursu organizowanego wspólnie przez naszą redakcję i Ministerstwo Edukacji Narodowej od 2002 r,. wybraliśmy 170 laureatów, którzy tworzą dziś elitarny „pokój nauczycielski”, przestudiowaliśmy dziesiątki tysięcy stron wniosków, na których opisane są ich sukcesy. Wśród Najlepszych z Najlepszych są nauczyciele wszystkich szczebli edukacji od przedszkoli, do szkół dla dorosłych, a także różnych rodzajów placówek, z resocjalizacyjnymi włącznie. Rokrocznie jury, pod przewodnictwem prof. Stefana M. Kwiatkowskiego, obecnie wiceprzewodniczącego Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN, który kieruje pracami zespołu oceniającego od początku Konkursu, zgodnie z regulaminem, wybiera trzynastkę finalistów. Spośród nich jedna osoba otrzymuje tytuł Nauczyciela Roku dwie osoby - wyróżnienia, a pozostała dziesiątka – zostaje Nominowana do tytułu Nauczyciel Roku.

 

Tak było na konkursowej Gali w 2014 r. Marcin Zaród, NR 2013, dzieli się z Barbarą Halską (NR 2014) złotą kredą

 

Nauczyciel Roku, czyli kto?

Uczestnikiem Konkursu może być każdy, kto jest czynnym nauczycielem, bez względu na rodzaj placówki, w której pracuje (za wyjątkiem szkół wyższych), stopień awansu zawodowego i specjalizację.

Kandydatów na Nauczyciela Roku 2015 mogą zgłaszać dyrekcje placówek, w których pracują, koledzy z grona pedagogicznego, uczniowie, rodzice, organy prowadzące, kuratoria oświaty. A także organizacje i instytucje współpracujące z nauczycielem. Można też samemu zgłosić swoją kandydaturę. Wymogiem formalnym jest wypełnienie formularza i napisanie uzasadnienia wniosku oraz przedstawienie osiągnięć, zarówno tych, które można zmierzyć i policzyć, jak i tych, których nie da się wprost przełożyć na punkty i procenty. Formularz zgłoszeniowy jest dostępny na www.glos.pl/nauczycielroku oraz będzie drukowany na łamach Głosu Nauczycielskiego. Zgłoszenie trzeba przesłać na adres redakcji (Głos Nauczycielski, ul. J. Smulikowskiego 6/8, 00-389 Warszawa z dopiskiem „Nauczyciel Roku 2015”) najpóźniej do 18 września 2015 r. (liczy się data stempla pocztowego!).

 

Czas na Finał

Zwycięzcę Konkursu Nauczyciel Roku 2015 poznamy 13 października br., podczas Gali Finałowej, która – tradycyjnie już – odbędzie się na Zamku Królewskim w Warszawie w przededniu Dnia Edukacji Narodowej. Wtedy to, w obecności gości ze świata kultury, polityki i edukacji, dowiemy się, kto spośród trzynastu finalistów wyłonionych przez jury zostanie Nauczycielem Roku 2015 i otrzyma m.in. Nagrodę Ministra Edukacji, kto dostanie Wyróżnienia (dwie osoby), a kto będzie uhonorowany tytułem Nominowanego w Konkursie. Placówki wszystkich finalistów otrzymają certyfikaty „Szkół na Medal”.

Od lat podczas Gali Finałowej rozstrzygany jest również Konkurs na Innowacyjnego Nauczyciela oraz Innowacyjną Szkołę, promujący osoby i placówki, które w swojej codziennej pracy z sukcesami wykorzystują nowe technologie.

Tegorocznym nowum będzie przyznanie dodatkowego wyróżnienia „Animator Kultury” ufundowanego przez narodowe Centrum Kultury.

 

LAUREACI POPRZEDNICH EDYCJI:
>> Dlaczego warto wziąć udział w Konkursie Nauczyciel Roku?

 

 

Konkurs w pigułce:

 

1. Na wnioski konkursowe czekamy do 18 września br. (liczy się data stempla pocztowego). Trzeba je wysłać na adres: Głos Nauczycielski, ul. J. Smulikowskiego 6/8, 00-389 Warszawa, z dopiskiem „Nauczyciel Roku 2015”.

2. Regulamin Konkursu jest dostępny na www.glos.pl/nauczycielroku.

3. Formularz zgłoszeniowy będący załącznikiem do regulaminu jest dostępny na www.glos.pl/nauczycielroku oraz na łamach Głosu Nauczycielskiego.

4. Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres mailowy nauczycielroku@glos.pl.

 

 

 

Poprzednie edycje Konkursu:

 

ZałącznikWielkość
Regulamin Konkursu Nauczyciel Roku 2015.pdf187.37 KB
Formularz zgłoszeniowy_NR_2015.pdf158.69 KB