(16.10) Głos nagrodzony za zasługi dla ochrony praw dziecka!

wręczenie

W uznaniu szczególnych osiągnięć w dziedzinie ochrony praw dziecka nadaję Redakcji Głosu Nauczycielskiego Odznakę Honorową za Zasługi dla Ochrony Praw Dziecka - napisał Marek Michalak, rzecznik praw dziecka w dyplomie dla Głosu Nauczycielskiego. Dziś otrzymaliśmy to wyjątkowe wyróżnienie w siedzibie Rzecznika Praw Dziecka.

 

Odznakę stanowi medal z wizerunkiem Janusza Korczaka oraz napisem w języku łacińskim: INFANTIS DIGNITATIS DEFENSORI (OBROŃCY GODNOŚCI DZIECI). Czym jest Odznaka Honorowa za Zasługi dla Ochrony Praw Dziecka? Zgodnie z informacją na stronie internetowej RPD jest to "polskie odznaczenie resortowe, ustanowione 15 lutego 2013 rozporządzeniem Prezydenta RP, które jest zaszczytnym, honorowym wyróżnieniem za szczególne osiągnięcia w dziedzinie ochrony praw dziecka".

 

Dziś w swojej siedzibie rzecznik Marek Michalak wręczył Odznakę Honorową dla redakcji przedstawicielom Głosu Nauczycielskiego: Jakubowi Rzekanowskiemu - redaktorowi naczelnemu oraz Annie Wojciechowskiej - sekretarz redakcji.

 

 

Odznaka RPD1

- To dla nas wielki zaszczyt, a zarazem zobowiązanie, by nie ustawać w działaniach na rzecz ochrony praw dziecka - powiedział Jakub Rzekanowski. - Jesteśmy gazetą nauczycielską, przeznaczoną dla nauczycieli, ale w całej naszej ponadstuletniej historii zawsze upominaliśmy się o prawa dziecka. Najpierw o to, by były one oficjalnie ustanowione, proklamowane, a następnie respektowane. Pisząc o sprawach szkoły i nauczycieli, mamy na względzie również prawa dziecka. Także wtedy, gdy krytycznie oceniamy reformy oświatowe - podkreślił. - Jednym z autorów Głosu Nauczycielskiego w okresie przedwojennym był Janusz Korczak, pierwszy nieformalny rzecznik praw dziecka. Jesteśmy z tego dumni - dodał.

(DK, GN)

 

Odznaka RPD2

Odznaka Honorowa za Zasługi dla Ochrony Praw Dziecka - informacja na stronie RPD