NASZ PATRONAT. III Kongres Dydaktyki Polonistycznej

Wielu nauczycieli zadaje samym sobie pytania o sens i istotę ich pracy: "Jak dotrzeć do młodego pokolenia?", "Jak pomóc uczniom zadomowić się w świecie wartości?", "Jak radzić sobie z ich agresją, apatią, mową nienawiści itd.?", "Jak rozmawiać z nimi o sprawach najgłębiej dotykających ich człowieczeństwa?".

 

Jan Paweł II wiele lat temu, zwracając się do młodzieży, powiedział: “Wymagajcie od siebie, nawet wtedy, gdy już nikt nie będzie od Was wymagał” (Westerplatte 1987). Słowa te oznaczają, że istnieje świat wartości, w który trzeba młodych ludzi wprowadzić, konsekwentnie stawiając im wysokie wymagania, a później towarzyszyć w poszukiwaniu własnych dróg ich spełnienia. Szczególną okazję ku temu ma polonista, który spędza z uczniami dużo czasu i na podstawie różnych tekstów kultury rozmawia z nimi o wielu poważnych sprawach, między innymi o wartościach i wartościowaniu w życiu człowieka.

 

Stąd, widząc autentyczną potrzebę namysłu nad powyższymi kwestiami, zaproponowaliśmy główny temat III Kongresu Dydaktyki Polonistycznej, który odbędzie się w Lublinie 22-25 listopada br.: "Polonistyka i świat wartości. Edukacja polonistyczna jako wartość". Będziemy podczas jego trwania dyskutować o celach nauczania polonistycznego i wychowania w kontekście przemian społeczno-cywilizacyjno-kulturowych dokonujących się współcześnie. Mamy nadzieję, że wydarzenie to będzie także okazją do integracji wielu środowisk troszczących się o dydaktykę polonistyczną. Nasze zaproszenie kierujemy do polonistów, dyrektorów szkół, doradców metodycznych, rodziców oraz wszystkich osób zainteresowanych edukacją polonistyczną.

 

Jesteśmy przekonani, że środowiska uniwersyteckie w dialogu z polską szkołą, opierając się na rzetelnych diagnozach, mogą inspirować rozwój dydaktyki i zmieniać rzeczywistość szkolną. Uczestnicy kongresu będą zastanawiać się także, jakiego rodzaju działania należy podjąć, by przywrócić kształceniu polonistycznemu na wszystkich szczeblach należne mu fundamentalne miejsce. Przedmiotem namysłu będą więc kwestie wartości i wartościowania zarówno na poziomie polonistyki szkolnej, jak i akademickiej.

 

III_kongres

 

Kongres odbywać się będzie na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, a jego współorganizatorami są: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej i Komitet Nauk o Literaturze Polskiej Akademii Nauk. Program tego wydarzenia został podzielony na trzy zasadnicze części: obrady (sesje plenarne i grupowe), warsztaty metodyczne oraz wydarzenia kulturalne. Podczas części dyskusyjnej zostaną wygłoszone referaty odnoszące się do wszystkich dziedzin życia szkolnego, zagadnień językoznawczych, literaturoznawczych, kulturoznawczych, a także wychowawczych. Referenci zaproponują nowe odczytania dobrze znanych tekstów oraz lekturę nowych, popularnych wśród młodzieży. Refleksją objęte będą także nauczanie języka wartości i sam proces wartościowania. Swój udział w spotkaniu już potwierdzili wybitni literaturoznawcy i językoznawcy, m.in. prof.: Jadwiga Puzynina (UW), Anna Janus-Sitarz (UJ), Ewa Jaskółowa (UŚ), Tadeusz Zgółka (UAM), Teresa Kostkiewiczowa (UW), Ewa Szczęsna (UW), Jerzy Kaniewski (UAM), Małgorzata Karwatowska (UMCS), Maria Kwiatkowska-Ratajczak (UAM), Sławomir Jacek Żurek (KUL).

 

Zaplanowano pięć sesji plenarnych (w ostatniej, sobotniej, udział wezmą przedstawiciele kultury i mediów – znani dziennikarze, aktorzy, reżyserzy) oraz około 30 sesji grupowych. Wszystkim będą towarzyszyły otwarte dla uczestników kongresu dyskusje. Natomiast warsztaty metodyczne poświęcone antywartościom (ich uczestnicy poznają praktyczne sposoby radzenia sobie z agresją, nieufnością, kłamstwem, manipulacją i brakiem empatii) prowadzone będą przez doradców metodycznych we współpracy z doświadczonymi psychologami specjalizującymi się w rozwiązywaniu trudnych problemów współczesnej młodzieży. Każdego wieczoru zaplanowano też wydarzenia artystyczne (w lubelskim Centrum Spotkania Kultur oraz Centrum Transferu Wiedzy KUL): maraton teatralny Ośrodka Praktyk Teatralnych "Gardzienice", koncert Orkiestry Świętego Mikołaja oraz wieczór literacki, w którym swój udział potwierdzili już Wacław Oszajca, Piotr Szewc oraz Alfred Wierzbicki.

 

Zgłoszenia chęci uczestnictwa w kongresie będą przyjmowane do 1 kwietnia br. za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej III Kongresu Dydaktyki Polonistycznej: kongresdydaktyki2017.pl. Zapraszamy do aplikowania, ponieważ liczba miejsc zarówno na obradach, jak i warsztatach, jest ograniczona (mamy przewidziane 200 miejsc dla nauczycieli z całej Polski – decydować więc będzie kolejność zgłoszeń). Opłata konferencyjna wynosi 450 zł (550 zł po 1 maja br.) i pokrywa koszty materiałów kongresowych, posiłków podczas trwania konferencji i uczestnictwa we wszystkich wydarzeniach kulturalnych. Organizatorzy zwrócili się do organów prowadzących szkół z prośbą o umożliwienie zainteresowanym polonistom uczestnictwa w kongresie poprzez uiszczenie za nich ww. opłaty z subwencji oświatowej. 

 

Mamy nadzieję, że III Kongres Dydaktyki Polonistycznej będzie okazją do wspólnego zmierzenia się z wyzwaniami przekazywania wartości we współczesnym świecie oraz kształcenia umiejętności  wartościowania w praktyce szkolnej. Serdecznie zapraszamy!

 

Dr Agnieszka Karczewska (KUL)
sekretarz III Kongresu Dydaktyki Polonistycznej

 

***

Patronat medialny nad III Kongresem Dydaktyki Polonistycznej objął Głos Nauczycielski

 

Więcej informacji:

kongresdydaktyki2017.pl