Joanna Urbańska Nauczycielem Roku 2016

Joanna Urbańska NR 2016

Joanna Urbańska, nauczycielka biologii, chemii i fizyki w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Susku (Mazowsze) została Nauczycielem Roku 2016. To wyjątkowe wyróżnienie odebrała podczas Gali na Zamku Królewskim w Warszawie.

 

- Konkurs łączy różne środowiska na rzecz polskiej edukacji. Gala jest dobrą okazją, by powiedzieć polskim nauczycielom "dziękuję" - powiedział Jakub Rzekanowski, redaktor naczelny "Głosu Nauczycielskiego" otwierając jubileuszową, 15. uroczystą Galę Konkursu Nauczyciel Roku 2016.

 

- Zawód nauczyciela jest wielką sprawą. To wiedza, codziennie pogłębiana, i to nie tylko z dziedzin, które się wykłada. Do tego dochodzą umiejętności. I chyba najbardziej niedoceniany komponent, czyli kompetencje społeczne. Są one szczególne, bardzo pożądane, przede wszystkim w życiu dziecka - mówił prof. Stefan M. Kwiatkowski, rektor Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie i przewodniczący jury Konkursu. - Jury Konkursu nigdy nie ma łatwego zadania. Wiele osób powinno wygrać, ale zwycięzca zawsze jest jeden - dodał.

 

Joanna Urbańska3

Tytuł Nauczyciela Roku 2016 otrzymała Joanna Urbańska, nauczycielka biologii, chemii i fizyki w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Susku (woj. mazowieckie). Wyróżnienia 2016 trafiły zaś w ręce Ewy Luks, nauczycielki matematyki w I Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Wyspiańskiego w Mławie (woj. mazowieckie) oraz Radosława Potraca, nauczyciela wspierającego w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 30 im. Powstańców 1863 r. w Warszawie.

 

Dla Nauczyciela Roku 2016 nie ma rzeczy niemożliwych. Szkoła potrzebuje tablicy interaktywnej albo laptopów? Uczniowie nie mają pieniędzy na obóz językowy czy wyjazd nad morze? Pani Joanna wie, do których drzwi zapukać.

 

Joanna Urbańska nie tylko potrafi skutecznie zabiegać o pomoc i wsparcie dla swoich uczniów, ale także mobilizuje ich samych do udziału w różnych pożytecznych akcjach.

 

Na przykład namówiła ich do przeprowadzenia… audytu energetycznego szkoły.
Pani Joanna pracuje w gimnazjum od 12 lat. To mała, licząca nieco ponad 100 uczniów, szkoła na wsi. To tzw. tereny popegeerowskie, o dużym poziomie bezrobocia, gdzie mieszkańcom szczególnie trudno jest zapewnić byt swoim rodzinom. Jak przyznaje Joanna Urbańska, w takich miejscowościach ludziom nieraz brakuje poczucia własnej wartości. Stąd pomysł, by zachęcić dzieci i ich rodziców do aktywności i przekonać, że wspólnie można zmienić rzeczywistość wokół nich.
 

„Zaczęłam zastanawiać się nad aplikowaniem o środki z Unii Europejskiej na zajęcia pozalekcyjne i wycieczki dla moich dzieciaczków, które często nigdzie z rodzicami nie wyjeżdżały, nie widziały morza i gór” – przyznaje Joanna Urbańska.

 

Efekty były imponujące – szkoła z różnych źródeł, w tym z programów unijnych,  pozyskała ok. 700 tys. zł. Dzięki temu udało się wyposażyć szkołę m.in. w tablice multimedialne, laptopy, tablety, projektory, telewizory, kolektory słoneczne, sprzęt sportowy i zapewnić wyposażenie biblioteki. Uczniowie mogli natomiast poznawać świat na wycieczkach i wyjazdach, skorzystać z zajęć dodatkowych, ciekawych warsztatów i konferencji, czy z wyjazdu na obóz językowy, częściowo dofinansowany z funduszy UE, gdzie zajęcia prowadzili wolontariusze z całego świata.

 

Przez pięć lat razem ze Stacją Epidemiologiczną w Sierpcu prowadziła program „Trzymaj formę”. Prowadzi Fundację Edu-Inicjatywa angażującą do współpracy obecnych i byłych uczniów, rodziców, władze lokalne, przedsiębiorców. Fundacja m.in. zainstalowała pierwszy w Polsce Green Spot. Laureatka jest instruktorką ZHP, a także opiekunem koła Ligi Ochrony Przyrody i Szkolnego Koła Wolontariuszy.

 

Pani Joanna zdobyła najwyższą liczbę punktów i jedną z nagród głównych
w konkursie Instytutu Badań Edukacyjnych „Narzędzia w działaniu”. Eksperci ocenili w ten sposób jej metody wdrażane na lekcjach biologii, chemii i fizyki.

 

E.Luks

W tegorocznym Konkursie jury postanowiło wręczyć wyróżnienie Ewie Luks, nauczycielce matematyki w I Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Wyspiańskiego w Mławie (woj. mazowieckie).

 

Czy można połączyć matematykę z nowymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi? Pewnie, że tak! A z krzewieniem pamięci o Tekli Bądarzewskiej, pianistce, prof. Tadeuszu Korzybskim, twórcy polskiej penicyliny, i Annie Tomaszewicz-Dobrskiej, pierwszej polskiej medycynierce? Te wszystkie aktywności to pasje nauczycielki. Jeśli dodamy do tego fakt, że jest współorganizatorką konkursu plastycznego dla młodzieży im. Hanny Rudzkiej-Cybisowej, opiekunem pleneru malarskiego oraz współorganizatorem koncertów muzyki klasycznej w parku miejskim, nie będziemy mieli wątpliwości, że to niezwykła nauczycielka. Jest matematyczką, która skutecznie przekonuje młodzież, że ten trudny i budzący czasem niechęć przedmiot można „oswoić”. Stworzyła program pracy, który skutkuje stuprocentową zdawalnością matury z matematyki, jej uczniowie wielokrotnie zdobywali tytuł finalisty i laureata konkursów matematycznych Wiarus i Kangur. Dla potrzebujących prowadzi kółko wyrównawcze. Stosuje e-learning, przeprowadza testy online, przygotowuje lekcje w sieci dla nieobecnych na zajęciach. Pracuje społecznie w Towarzystwie Miłośników Twórczości Tekli Bądarzewskiej, które przywraca pamięć o mławianach, którzy odnieśli sukces artystyczny bądź naukowy.

 

R.Potrac

Jury wyróżniło też Radosława Potraca, nauczyciela wspierającego w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 30 im. Powstańców 1863 r. w Warszawie.

 

Pan Radosław pracuje z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Zaczął już w rodzinnym Braniewie, gdzie w hufcu ZHP opiekował się dziećmi z niepełnosprawnościami. Jak sam przyznaje, największą szkołą życia było jednak założenie klasy integracyjnej  w szkole na warszawskiej Pradze-Północ. Jest założycielem i opiekunem Szkolnego Klubu Turystyczno-Krajoznawczego „Dreptaki”, organizuje wycieczki dla dzieci i młodzieży, ich rodzin, osób  niepełnosprawnych. Wraz z klasą integracyjną, której jest wychowawcą, prowadzi Szkolny Miesięcznik Ludzi Pozytywnie Zakręconych Inaczej „Śrubowkręt”. Pan Radosław jest też działaczem PTTK. Od wielu lat organizuje obozy, kolonie i wyjazdy specjalistyczne, w tym integracyjne dla dzieci w wieku 7-12 lat, do jaskiń Jury Krakowsko-Wieluńskiej. W jego przekonaniu turystyka to nie tylko świetny sposób na spędzanie wolnego czasu także dzieci niepełnosprawnych, ale również forma resocjalizacji młodzieży. W ZHP jest podharcmistrzem, był komendantem szczepu w szkole dla niesłyszących.

 

Nominowani 

NOMINOWANI do tytułu Nauczyciel Roku 2016

•    Elwira Andraszewicz, nauczycielka muzyki i plastyki w Szkole Podstawowej nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi im. płk. Stanisława Dąbka w Tczewie
(woj. pomorskie)
•    Tomasz Banaszkiewicz, nauczyciel biologii i chemii w Zespole Szkół Plastycznych im. Cypriana Kamila Norwida w Lublinie
•    Jolanta Begińska, nauczycielka języka polskiego w Publicznej Szkole Podstawowej w Łubnianach (woj. opolskie)
•    Beata Bodzek, nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej w Zespole Szkół
im. o. Mariana Żelazka w Chludowie (woj. wielkopolskie)
•    Edyta Borowicz-Czuchryta, nauczycielka języka angielskiego w Szkole Podstawowej w Szczekarkowie (woj. lubelskie)
•    Ewa Drobek, nauczycielka języka angielskiego w XV Liceum Ogólnokształcącym im. Narcyzy Żmichowskiej w Warszawie
•    Jacek Engler, nauczyciel wychowania fizycznego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Wojcieszowie (woj. dolnośląskie)
•    Jowita Królikowska, nauczycielka wychowania fizycznego i podstaw przedsiębiorczości w I Liceum Ogólnokształcącym im. Kazimierza Jagiellończyka w Sieradzu (woj. łódzkie)
•    Laurencja Lewandowska, pedagog terapeutyczny i dyrektor Szkoły Podstawowej nr 33 w Toruniu – Toruńskiej Szkoły Terapeutycznej
•    Bogumiła Słomczyńska, nauczycielka języka polskiego w Zespole Szkół Budowlanych im. Wojska Polskiego w Legnicy (woj. dolnośląskie)
 

 

ks. J.Stryczek

Ks. Jacek Stryczek najbardziej znany jest ze Szlachetnej Paczki, ale Kapituła Konkursu Nauczyciel Roku, zrzeszająca dotychczasowych laureatów, postanowiła nagrodzić go za drugą jego inicjatywę – Akademię Przyszłości.

 

Jest pomysłodawcą i założycielem Stowarzyszenia Wiosna, które głównie zajmuje się dwoma projektami – wspomnianą już akcją świątecznej pomocy Szlachetna Paczka oraz Akademią Przyszłości. Ta pierwsza znana jest powszechnie i bezbłędnie kojarzona z ks. Jackiem, który dzięki temu stał się osobą publiczną. A Akademia? Urodziła się z doświadczeń wolontariuszy Szlachetnej Paczki, którzy widzieli, co się dzieje z dziećmi w biednych rodzinach. I uznali: coś trzeba zrobić!!!

 

W ramach Akademii Przyszłości wolontariusze stają się tutorami i zajmują się edukowaniem i wspieraniem dzieci. Dzieci, które mają kłopoty, przede wszystkim w szkole, ale też w grupach rówieśniczych, są odrzucane i dlatego nie wierzą w siebie i we własne możliwości. Akademia to instytucja arcypoważna, której naczelną zasadą jest nie tylko pomaganie dziecku w radzeniu sobie ze szkolnymi kłopotami, ale nauczenie, jak odnosić sukcesy w życiu. Akademijny tutor zadba o motywację, doceni małe i większe sukcesy, ale też postawi wyzwania i da możliwość współdecydowania.

 

Dziś pod opieką tutorów Akademii Przyszłości jest 1965 dzieci. Wszystkie mogą liczyć na cotygodniowe spotkania i galę wieńczącą rok pracy, kiedy widzą, co zdołały osiągnąć. To wszystko po to, aby dziecko mogło „wylądować na planecie sukces”.

 

Przyjaciel_Konkursu W tej edycji Konkursu Nauczyciel Roku firma Mentor – Systemy Audiowizualne już po raz 10. ufunduje cenną nagrodę dla szkoły głównego laureata
– pracownię językową z pełnym wyposażeniem i montażem.

 

Z okazji tego jubileuszu organizator Konkursu – Głos Nauczycielski postanowił uhonorować firmę Mentor – Sponsora Głównego Konkursu specjalnym tytułem Przyjaciel Konkursu. Dzięki tej trwającej już 10 lat współpracy uczniowie
w placówkach, z których wywodzą się Nauczyciele Roku, mogą korzystać
z nowoczesnych pracowni. Często były to pierwsze tak zawansowane technologicznie urządzenia w ich szkołach!

 

(PS, GN)

 

Zdjęcia: Rajmund Nafalski

 

 

Reklama_NR_2016