Reklamuj się w Głosie i na ww.glos.pl!

Charakterystyka pisma

„Głos Nauczycielski” jest największym i najlepiej poinformowanym tygodnikiem społeczno-oświatowym w Polsce. Pismo istnieje od 1917 roku, a jego odbiorcą jest najlepiej wykształcona grupa zawodowa w Polsce. Czytelnicy „Głosu” to ludzie dynamiczni, kreatywni, doskonalący nieustannie swoje kwalifikacje zawodowe. Jako wychowawcy młodzieży są bardzo często autorytetami w swojej społeczności lokalnej.

 

Tygodnik jest skierowany do dyrektorów szkół, nauczycieli, kadry oświatowej oraz samorządu terytorialnego. „Głos Nauczycielski” trafia ze swoim przekazem do większości szkół i urzędów gmin w Polsce. Naszym Czytelnikom dostarczamy m.in. aktualności oświatowe, porady prawne, informacje o nowościach w prawie oświatowym.

Jednak szczególnie chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na fakt, że grupę zawodową, do której dociera „Głos Nauczycielski”, charakteryzuje znaczny stopień integracji środowiska, wrażliwość społeczna oraz lojalność i odpowiedzialność. „Głos Nauczycielski” jest zatem nośnym medium społeczności ściśle związanej z edukacją, i to sprawia, że ma wpływ na kreowanie wizerunku, zarówno marki, firmy, jak i produktu.

 
Wszystko to sprawia, że nasze motto „Edukacja najlepszą z inwestycji” nie jest kolejnym sloganem marketingowym, ale po prostu faktem.