Pełna lista aktualności

Wersja do wydruku
 •  

  Szkoły w całej Polsce mają z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości zorganizować wystawy pamiątek oraz wycieczki tematyczne. Rząd przeznaczył na ten cel jednak tylko 2 mln zł

   

 •  

  Dyrektorzy będą mogli powierzać funkcję wychowawcy klasy katechetom. I nie tylko osobom świeckim, ale także księżom, zakonnicom i zakonnikom. Tak przewiduje projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach.

   

 • list MEN

  Czy tak po prostu, po ludzku, nie jest Pani wstyd? – zapytał Andrzej Kupczak, nauczyciel z Oławy, w liście otwartym do minister edukacji. I załączył ofertę pracy dla sprzedawcy w sklepie z wynagrodzeniem 3250 zł. Publikujemy cały list!

  >> NASZA ANKIETA O PODWYŻKACH: ZAPRASZAMY DO GŁOSOWANIA!

 •  

  Ministerstwo edukacji nie chce już oceniać postawy moralnej i etycznej nauczycieli - punkt ten zniknął z ministerialnego rozporządzenia. Lista kryteriów, które będą musieli spełniać nauczyciele na poszczególnych stopniach awansu zawodowego została obcięta o połowę

   

 • http://www.glos.pl/sites/default/files/images/LS2014.png

  Wiemy już, kto będzie walczył o główną nagrodę w 7. edycji konkursu "Lekcja z SITA"! W tegorocznej edycji biorą udział Mogły w niej wziąć udział szkoły ponadpodstawowe oraz podstawowe. Jury Konkursu postanowiło nominować do II etapu następujące szkoły:

   

 • 21 lutego na całym świecie obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. Święto ma służyć promocji języka ojczystego, uświadomieniu społeczeństwu, jak ważne jest prawidłowe posługiwanie się językiem ojczystym w życiu codziennym oraz zwróceniu uwagi na bogactwo różnorodności językowej

   

 •  

  Anna Zalewska chce się spotkać z każdym nauczycielskim związkiem zawodowym oddzielnie - taką propozycję przesłała do ZNP, FZZ i oświatowej "Solidarności". ZNP się temu sprzeciwia i oczekuje normalnych negocjacji płacowych z całą stroną związkową

   

 • Od 2014 roku ponad 50 tysięcy uczniów wyjechało na praktyki i staże zawodowe w ramach programów Erasmus+ i POWER. Polska zajmuje pierwsze miejsce w Europie pod względem liczby uczniów i nauczycieli kształcenia zawodowego, którzy biorą udział w zagranicznych stażach i praktykach - poinformowała Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

   

 • Weź udział w konkursie „Mleczne urodziny kota Mleczysława” i wygraj odwiedziny mlecznego bohatera. Jest to pierwszy konkurs organizowany w ramach programu „Mamy kota na punkcie mleka” w 2018 roku. Wszystkie szkoły, które przystąpiły do programu lub zadeklarowały kontynuację udziału w programie w tym roku, już od 12 lutego mogą nadsyłać swoje prace konkursowe.

 •  

  Ciężkie tornistry są efektem m.in. przepełnienia niektórych szkół podstawowych w związku z reformą systemu edukacji i brakiem miejsc na szafki - uważa Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak

   

 • Związek Nauczycielstwa Polskiego z uwagą śledzi dyskusję wywołaną nowelizacją ustawy o IPN i jej konsekwencjami. Naszą szczególną troskę budzi całkowity brak refleksji, jak ta nowelizacja wpłynie na naukę historii, wiedzy o własnym regionie, na nauczanie społeczne i wychowanie - stwierdziło Prezydium ZG ZNP w stanowisku w sprawie nauczania o Holokauście.

   

  Przedstawiamy pełną treść dokumentu:

   

 • Rzeczywiste koszty ponoszone przez samorządy, związane z wdrażaniem zmian w systemie edukacji, są wielokrotnie wyższe, niż podaje MEN i w przeważającym stopniu nierekompensowane. Nie godzimy się na dalsze przerzucanie na samorządy kosztów funkcjonowania systemu edukacji - ostrzegł Zygmunt Frankiewicz, prezes Związku Miast Polskich, w liście do premiera Mateusza Morawieckiego

   

 •  

  Przedszkole jest placówką nieferyjną, funkcjonuje cały rok, a ewentualne przerwy ustala organ prowadzący na wniosek dyrektora i rady przedszkola. W organizacji przedszkola nie były i nie są przewidziane ferie zimowe i letnie  - poinformowało ministerstwo edukacji

   

 •  

  Stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli mają pójść w górę o 5,35 proc. Nadal jednak pozostanie całkiem spora grupa nauczycieli, których pensja zasadnicza będzie niższa od minimalnego wynagrodzenia.

   

 •  

  Nauczyciel składa do dyrektora szkoły wniosek o wydanie skierowania na badanie lekarskie niezbędne do uzyskania urlopu dla poratowania zdrowia bez uzasadnienia. Dyrektor ma obowiązek wydać mu skierowanie na badanie - poinformowało ministerstwo edukacji.

   

 • 75 100 zł - tyle wyniosły w 2017 r. nagrody premiera dla minister edukacji Anny Zalewskiej. Szefowa MEN należała do najwyżej nagrodzonych ministrów w rządzie byłej premier Beaty Szydło. Nauczyciele w tym samym czasie otrzymali waloryzację 20-40 zł.

   

 •  

  Ministerstwo Edukacji Narodowej udostępniło kolejne e-materiały dydaktyczne do m.in. matematyki, fizyki, historii i WOS. Resort Anny Zalewskiej liczy na opinie na ich temat

   

 •  

  Nie planujemy likwidacji dodatku uzupełniającego, choć wielu samorządowców by to pewnie poparło - poinformowała wiceminister edukacji Marzena Machałek posłów. Los średnich wynagrodzeń jest jednak niepewny.

   

 •  

  Każdego dnia ponad 175 tys. dzieci po raz pierwszy korzysta z Internetu. Dostęp do Internetu jest dla najmłodszych szansą i daje wiele możliwości, ale jednocześnie niesie ze sobą liczne zagrożenia. W Dniu Bezpiecznego Internetu, UNICEF apeluje o ochronę dzieci przed zagrożeniami w sieci.

   

 •  

  Warmińsko-mazurski wicekurator oświaty Wojciech Cybulski poprosił szkoły o to, by zastanowiły się nad pracami domowymi zadawanymi uczniom na weekendy i dłuższe przerwy w nauce. Zbyt dużo prac domowych ma bowiem młodym ludziom szkodzić.