Nasz patronat. 16 Dni Akcji przeciwko Przemocy ze względu na Płeć

Już po raz 26. od 25 listopada do 10 grudnia br. realizowana będzie największa międzynarodowa kampania poświęcona tematowi przemocy wobec kobiet – 16 Dni Akcji przeciwko Przemocy ze względu na Płeć. Tegoroczny temat przewodni kampanii brzmi:  "Od pokoju w domu do pokoju na świecie: zadbajmy o bezpieczną edukację dla wszystkich!".

 

W Polsce działania licznych organizacji w ramach kampanii koordynuje fundacja Autonomia. - W sierpniu zakończyłyśmy dwuetapowe szkolenie, w którym wzięło udział 14 lokalnych aktywistek (w tym nauczycielek, pracowniczek instytucji kultury, instytucji pomocowych i innych), które będą prowadzić swoje działania kampanijne w bezpośredniej współpracy z Autonomią - informuje Agnieszka Biela, koordynatorka kampanii.

 

Uczestniczki szkolenia wzięły udział w warsztacie WenDo – upełnomocnienie przeciwko przemocy ze względu na płeć, a także zwiększały swoją wiedzę i umiejętności w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji i przemocy ze względu na płeć oraz inne przesłanki (w tym niepełnosprawność) oraz dyskryminacji krzyżowej. - Wzięły także udział w międzynarodowej akcji na rzecz edukacji bezpiecznej dla dziewczynek Bańki ponad Granicami. Liderki planują obecnie działania, które będą realizowały w ramach kampanii 16 Dni - dodaje koordynatorka kampanii.

 

21 września br. w Międzynarodowy Dzień Pokoju ogłoszony został tegoroczny temat przewodni kampanii: "Od pokoju w domu do pokoju na świecie: zadbajmy o bezpieczną edukację dla wszystkich!". - Po raz kolejny skupiać będziemy nasze działania wokół prawa do edukacji oraz zwalczania przemocy, niesprawiedliwości i dyskryminacji w oświacie ze względu na takie cechy, jak: płeć, rasa i pochodzenie, religia lub bezwyznaniowość, orientacja i tożsamość płciowa, status socjoekonomiczny i inne. Zwracamy też uwagę na związki między postępującym militaryzmem a dyskryminacją, ubóstwem i przemocą wobec kobiet - podkreśla Agnieszka Biela.

 

W związku z tym utworzone zostało wydarzenie na Facebooku: www.facebook.com/events/1513759352037426 oraz uruchomiona została na stronie www.kampania16dni.pl możliwość zgłaszania wydarzeń do ogólnopolskiego kalendarza kampanii.

 

Kampania została objęta honorowym patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich, rektora Uniwersytetu Warszawskiego i rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie.

 

***

Więcej informacji:

www.kampania16dni.pl

 

Patronat medialny nad kampanią sprawuje Głos Nauczycielski