Wersja do wydruku

PROMOCJA. O prądzie z pomysłem, czyli 7. edycja projektu "Planeta Energii"!

Czy można rozmawiać z najmłodszymi uczniami o prądzie i o bezpiecznym korzystaniu z niego? Można! A przy tym świetnie się bawić i wygrywać cenne nagrody. Organizatorzy „Planety Energii” już po raz siódmy zapraszają do wzięcia udziału w tej niezwykłej przygodzie! W ramach programu już ponad 270 tys. dzieci zdobyło cenną wiedzę o energii.

 

(7.12) OPZZ: Wyższy ZFŚS także dla nauczycieli i pracowników uczelni

 

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych domaga się podwyższenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych także w przypadku nauczycieli i pracowników uczelni, a nie tylko niektórych grup zawodowych

 

(6.12) Polskie gimnazja w europejskiej czołówce

 

Czwarte miejsce w Unii Europejskiej w interpretacji i czytaniu, szóste w matematyce i dziesiąte w rozumowaniu w naukach przyrodniczych - tak wyglądają osiągnięcia polskich piętnastolatków w międzynarodowym badaniu PISA 2015

 

(1.12) ZNP do premier: Apelujemy o wycofanie się z planowanej prywatyzacji szkół samorządowych

Zgodnie z art. 70 ust. 3 zd. 1 Konstytucji RP, rodzice mają wolność wyboru dla swoich dzieci szkół innych niż publiczne. Do tego, by mieć wolność wyboru szkoły innej niż publiczna, rodzic musi mieć w pierwszej kolejności gwarancję miejsca dla swego dziecka w szkole publicznej - zaapelował Związek Nauczycielstwa Polskiego do premier Beaty Szydło

 

Subskrybuje zawartość

Bliżej prawa. Pomagamy!

>> Casus. Praca w dniu wolnym. Wiele imprez szkolnych (wycieczki, konkursy) odbywa się w soboty i niedziele.
Co oczywiste, w tym czasie nauczyciele sprawują opiekę, czyli pracują, realizując zajęcia dydaktyczne, wychowawcze
i opiekuńcze. Jakie wynagrodzenie przysługuje za to wyjaśnia Teresa Konarska.

>> Uzupełniający i zaległy. Nauczyciele
i dyrektorzy szkół feryjnych mają prawo do urlopu uzupełniającego, natomiast nauczyciele i dyrektorzy szkół nieferyjnych
i pozostali pracownicy wszystkich szkół
do urlopu zaległego. Jedni i drudzy mogą go wykorzystać w trakcie roku szkolnego
- artykuł Teresy Konarskiej.

>> Dni opieki nad dzieckiem. Problemy
z udzieleniem i wykorzystaniem dni dla matki
z dzieckiem nie występują, gdy oboje rodzice pozostają w związku małżeńskim. Niejasności powstają jednak w sytuacji, gdy matka lub ojciec mają dziecko z kolejnego związku - temat podejmuje Joanna Skrobisz.

>> O tym piszemy w nowym numerze Głosu Nauczycielskiego. Polecamy "Bliżej prawa" w GN nr 48 z 30 listopada!

Fot. Shutterstock

Wkładki i dodatki w GN

naszatablica2

 

Subskrybuj RSS

Subskrybuje zawartość

Certyfikat dla Głosu

certyfikat