Wersja do wydruku

(29.05) MEN zaostrza wymagania wobec dyrektorów

 

Osoby kandydujące na funkcje dyrektorów i wicedyrektorów przedszkoli oraz szkół będą musiały posiadać wykształcenie na poziomie wyższym niż zakładają obecne wymagania

 

(26.05) Jak będzie wyglądał egzamin ósmoklasisty? MEN ma projekt

 

Język polski, język obcy nowożytny i matematyka obowiązkowo oraz dodatkowo jeden z przedmiotów do wyboru - tak ma wyglądać egzamin ósmoklasisty

 

Ministerstwo edukacji opublikowało projekt rozporządzenia w sprawie egzaminu ósmoklasisty. To nowy egzamin, który ma sprawdzić wiedzę i umiejętności uczniów kończących szkołę podstawową.

 

(26.05) Praca dla nauczycieli w Brukseli, Luksemburgu i Monachium

 

Minister edukacji poszukuje kandydatów na stanowiska nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, wychowania fizycznego oraz języka polskiego w Brukseli i Luksemburgu, a także nauczyciela muzyki w Monachium.

 

Subskrybuje zawartość

Bliżej prawa. Jak płacić za godziny doraźne?

Często są kłopoty z ustaleniem wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, a zwłaszcza godziny doraźnych zastępstw powierzanych ad hoc. Organy prowadzące najchętniej proponowałyby dyrektorom, aby skłonili nauczycieli do pracy w tych godzinach gratis. Inny problem to stawka, według której należy wypłacać za godziny doraźnego zastępstwa. Wiadomo, że im większy tygodniowy wymiar zajęć, tym stawka za godziny niższa i w związku z tym wiele organów prowadzących optuje za wypłacaniem według stawek korzystniejszych (dla samorządu). Wszystko to się dzieje w sytuacji, kiedy przepisy wyraźnie określają zasady.

Więcej na ten temat
w "Bliżej prawa"
w następnym numerze
- Głosie nr 22 z 31 maja br.

 Fot. Dreamstime

Wkładki i dodatki w GN

naszatablica2

Subskrybuj RSS

Subskrybuje zawartość

910 tys. podpisów!!!

Refrendum_szkolne2

Certyfikat dla Głosu

certyfikat