Wersja do wydruku

(15.06) CKE podała wstępne wyniki egzaminu gimnazjalnego

Średnio 68 proc. punktów z języka polskiego, 59 proc. - z historii i WOS-u i 52 proc. z matematyki i 56 proc. z przedmiotów przyrodniczych - takie wyniki osiągnęli gimnazjaliści na tegorocznym egzaminie.

 

(13.06) Akcja PAH "Zamiast kawiatka niosę pomoc"

Czy słyszeliście o panu Krzysztofie Ponikowskim? O nauczycielu i dyrektorze jednego ze szczecińskich gimnazjów, który w 2015 roku zaapelował do nauczycieli i nauczycielek, aby nie przyjmowali/ły kwiatów na koniec roku szkolnego, tylko zamiast tego zachęcali/ły uczniów i uczennice do działania i niesienia pomocy?
Jeśli nie, to jest to cudowna okazja by usłyszeć!
 

(13.06) Znamy kalendarz roku szkolnego 2018/19

Ministerstwo Edukacji Narodowej opublikowało kalendarz przyszłego roku szkolnego. Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczną się 3 września br., a zakończą 21 czerwca 2019 r. Natomiast pierwsza tura ferii zimowych rozpocznie się 14 stycznia 2019 r. Ostatni uczniowie wrócą po feriach do szkoły 24 lutego.

 

Subskrybuje zawartość

Wypłata odprawy po rozwiązaniu stosunku pracy

Z chwilą rozwiązania stosunku pracy nauczyciel nabywa prawo do odprawy. W przypadku zatrudnionych na podstawie mianowania wysokość odprawy i warunki przyznania określa Karta. W przypadku zatrudnionych na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony KN odsyła do przepisów o szczególnych zasadach rozwiązywania stosunku pracy. Nauczyciele zatrudnieni w niepełnym wymiarze, tracący pracę z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, także mają prawo do odprawy (na zasadach powszechnie obowiązujących). Jakie jeszcze obowiązki ma pracodawca (oprócz finansowych) wobec zwalnianych?

>> Więcej w "Bliżej Prawa"
w Głosie Nauczycielskim nr 24
z 13 czerwca br.

Fot. Dreamstime

 

Wkładki i dodatki w GN

naszatablica2

 

Subskrybuj RSS

Subskrybuje zawartość

Akcje ZNP - zobacz!

silaczki

Refrendum_szkolne2