Wersja do wydruku

Uwaga! Emerytury nauczycieli – dyżur eksperta ZUS w Głosie!

dyżur_telefonicznyCo: telefoniczny dyżur eksperta Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w naszej redakcji. Kiedy: 27 czerwca br. w godz.12.00 – 14.00. Temat: uprawnienia emerytalne nauczycieli. Numer telefonu: 22 318-92-64. Na pytania Czytelników odpowie pan Tomasz Smardzewski, przedstawiciel I Oddziału ZUS w Warszawie.

(22.06) Rok szkolny Anny Zalewskiej - nie otrzymała promocji!

świadectwo

"Wprowadziła nieprzemyślaną i kosztowną reformę wbrew opinii ekspertów i dużej części opinii publicznej"; "Odebrała nauczycielom większość dodatków oraz uprawnień socjalnych" - tak Związek Nauczycielstwa Polskiego podsumowuje niektóre "osiągnięcia" Anny Zalewskiej. Nauczyciele przygotowali świadectwo dla minister, a w nim - same oceny niedostateczne.

Subskrybuje zawartość

Odwołanie od zawieszenia

Dyrektor ma obowiązek zawieszenia nauczyciela w jednym przypadku, gdy nastąpiło naruszenie praw dziecka. Jednakże tylko wówczas, gdy toczy się postępowanie karne lub złożono wniosek o postępowanie dyscyplinarne. Taka jest dyspozycja art. 85 ust. 2 KN. Z praktyki wynika, że przepis dotyczący zawieszania bywa nadużywany. W większości przypadków nauczyciele są zawieszani, kiedy zaledwie pojawiają się wątpliwości. Wówczas jedynym racjonalnym zachowaniem jest złożenie odwołania, ale nie do kuratorium czy organu prowadzącego, ale do właściwej miejscowo komisji dyscyplinarnej.

>> Więcej w "Bliżej Prawa"
w Głosie Nauczycielskim nr 25
z 20 czerwca br.

Fot. Dreamstime

 

Wkładki i dodatki w GN

naszatablica2

 

Subskrybuj RSS

Subskrybuje zawartość

Akcje ZNP - zobacz!

silaczki

Refrendum_szkolne2