Wersja do wydruku

(18.08) Nauczyciel do oceny co trzy lata

 

Nauczyciele będą oceniani nie - jak proponowało pierwotnie ministerstwo edukacji - co pięć lat, ale co 3 lata. W związku z tym specjalny dodatek ma być przyznawany na krótszy okres

 

Tak wynika z odpowiedzi ministerstwa edukacji na postulaty i pomysły zgłaszane do projektu ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

 

(18.08) MEN chce, by wynagrodzeniami nauczycielami zajął się specjalny zespół

 

Prace Zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty powołanego przez Annę Zalewską w listopadzie 2016 roku nie zakończą się. Zespół ten ma pracować dłużej. O czym poinformowała minister edukacji odpowiadając na pismo Związku Nauczycielstwa Polskiego

 

(11.08) Miłosz wraca na listę lektur

 

Wybrane wiersze noblisty Czesława Miłosza wróciły do projektu podstawy programowej z języka polskiego dla czteroletniego liceum, pięcioletniego technikum i branżowej szkoły II stopnia

 

(11.08) Nauczanie dzieci z niepełnosprawnością - nowe rozporządzenia

Indywidualne zajęcia w szkole dla uczniów z niepełnosprawnością, zindywidualizowana ścieżka kształcenia dla uczniów chorych oraz indywidualne nauczanie dla uczniów chorych, którzy nie mogą chodzić do szkoły – to tylko część rozwiązań w pakiecie rozporządzeń podpisanych przez minister edukacji Annę Zalewską

 

Subskrybuje zawartość

Bliżej prawa - nasze porady

>> Rozpoczęcie zajęć w szkole a urlop wypoczynkowy. Prawo do całkowitego urlopu (ekwiwalentu) gwarantuje zawarcie umowy co najmniej na cały okres trwania zajęć w danym roku szkolnym – w nowym roku szkolnym od 4 września br.
do 22 czerwca 2018 r. – lub na okres nie krótszy niż dziesięć miesięcy.

>> Staż pozwala wejść do zawodu,
ale nie gwarantuje dalszego zatrudnienia
w szkole.
Mimo niżu i reformy również w tym roku w sposób naturalny do szkół zawitają stażyści, którzy zawierając umowę są tylko "osobami posiadającymi wymagane kwalifikacje", ale po nawiązaniu umowy stażowej stają się nauczycielami stażystami (na podstawie art. 9a KN).

O tym przeczytasz w artykułach Teresy Konarskiej w "Bliżej prawa" w Głosie
nr 33-34 z 16-23 sierpnia br.

Fot. Dreamstime

Wkładki i dodatki w GN

naszatablica2

Subskrybuj RSS

Subskrybuje zawartość

Referendum szkolne

Refrendum_szkolne2