Wersja do wydruku

(3.09) Wydawcy: Brak niektórych podręczników to nie nasza wina

 

To nie my odpowiadamy za brak niektórych podręczników w księgarniach, lecz likwidacja obowiązku ogłaszania przez dyrektorów szkół listy podręczników najpóźniej do 15 czerwca - zapewniają wydawcy.

 

Wielki Ogólnopolski Konkurs na pamiętniki, wspomnienia, dzienniki i inne wypowiedzi osobiste nauczycieli

Instytut Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Zakład Pedeutologii, Pedagogiki Pracy i Kształcenia Ustawicznego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego ogłaszają Wielki Ogólnopolski Konkurs na  pamiętniki, wspomnienia, dzienniki i inne wypowiedzi osobiste nauczycieli pod hasłem „NAUCZYCIELSKIE PRZESŁANIE”  (Pokolenia polskich nauczycieli w trosce o przyszłość).

 

(2.09) Nasza Tablica nr 5 - wywieś w szkole/placówce

Wznawiamy akcję protestacyjną - ogłasza Związek Nauczycielstwa Polskiego. Najważniejsze informacje na temat protestu pracowników oświaty zrzeszonych w ZNP i ich postulatów można znaleźć w Naszej Tablicy nr 5 - informatorze ukazującym się w Głosie Nauczycielskim.

Subskrybuje zawartość

Bezskuteczne skierowanie do pracy w innej szkole

Nauczyciel mianowany skierowany do pracy w innej szkole na podstawie art. 19 ust. 1 KN może zakwestionować zasadność tej decyzji. Z art. 19 ust. 1 Karty wynika, że organ prowadzący może przenieść nauczyciela bez jego zgody do drugiej szkoły, jeżeli konieczne jest tam zapewnienie nauczyciela z kwalifikacjami. Jeśli jednak okaże się, że taka przesłanka nie istniała, przeniesiony nauczyciel może wystąpić do sądu pracy z pozwem o uznanie bezskuteczności skierowania. Więcej na ten temat w artykule Teresy Konarskiej z cyklu „Bliżej prawa” - GN nr 37 z 9 września!

Fot. Shutterstock