Wersja do wydruku

PROMOCJA. Kopalnia Soli w Bochni - podziemna zabawa z edukacją

Znaczna część zajęć lekcyjnych w szkole zdominowana jest przez czynności angażujące wzrok i słuch, często pomijane w edukacji są natomiast sfery ruchowa i dotykowa. Tymczasem efektywność dydaktyczną gwarantują metody aktywne, uczenie się poprzez działanie i dostosowanie metody nauczania do indywidualnego stylu uczenia się.

 

 

(17.01) Pytanie referendalne poznamy 31 stycznia

 

31 stycznia 2017 r. zostanie przedstawiona ostateczna wersja pytania pod wnioskiem o przeprowadzenie referendum w sprawie ustroju oświaty. Tego dnia zostanie też podpisana deklaracja, na podstawie której wystartuje ogólnopolski komitet referendalny

 

(16.01) Kto dostanie stypendium na studia? O tym zdecyduje rządowa agencja

 

O tym, kto będzie studiował w Polsce i korzystał z publicznych stypendiów, a także, kto z polskich studentów wyjedzie na zagraniczene studia, w tym w ramach programu "Erasmus+", ma decydować Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej

 

Subskrybuje zawartość

Casus. Sprawiedliwy podział godzin ponadwymiarowych

Organ prowadzący (gmina) nie jest uprawniony do ustalania limitu godzin ponadwymiarowych - przypomina Teresa Konarska w "Bliżej prawa". Obecnie godziny ponadwymiarowe stają się dobrem rzadkim, tym większe emocje przy ich podziale.
W jego trakcie okazuje się, że często zasady ich przydzielania nie wynikają z przepisów tylko ze zwyczajów, co później stwarza wątpliwe sytuacje. Przepisy dotyczące przydzielania godzin ponadwymiarowych są stabilne. Niewielką zmianę przewiduje się tylko incydentalnie, czyli na rok szkolny 2019/2020 w ustawie z 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe. Autorka odnosi sie do sytuacji opisanej przez Czytelniczkę: "gmina na rok szkolny 2016/2017 określiła limit godzin ponadwymiarowych na dwie godziny maksymalnie". Polecamy artykuł
w następnym numerze naszego tygodnika
(GN nr 3 z 18 stycznia 2017 r.).

Fot. Shutterstock

Wkładki i dodatki w GN

naszatablica2

Subskrybuj RSS

Subskrybuje zawartość

Razem przeciw reformie

Manifa 20161

Certyfikat dla Głosu

certyfikat