Wersja do wydruku

PROMOCJA. Mleko na majówce - zrób zdjęcie i zgarnij atrakcyjne nagrody!

 Trwa kolejny konkurs organizowany w ramach projektu „Mamy kota na punkcie mleka”, sfinansowanego z Funduszu Promocji Mleka - „Mleko na majówce”, prowadzony przez Polską Izbę Mleka. Wszystkie szkoły, które przystąpiły do programu lub zadeklarowały kontynuację udziału w programie w 2018 r., mogą wziąć udział w konkursie i nadsyłać swoje prace konkursowe.

 

(19.04) 75. rocznica powstania w getcie warszawskim

75PG1

75 lat temu wybuchło powstanie w Getcie Warszawskim. Powstańcy z Żydowskiej Organizacji Bojowej (ŻOB) i Żydowskiego Związku Wojskowego stawili zbojny opór Niemcom, którzy zamierzali dokonać ostatecznej likwidacji getta. Bojownicy postanowili zginąć z bronią w ręku, by ocalić swoją godność...

 

(19.04) Już w sobotę manifestacja "Mamy dość!"

Mamydość

Ogólnopolska manifestacja pracowników oświaty pod hasłem "Mamy dość!" odbędzie się w sobotę, 21 kwietnia o godz. 12.00 przed siedzibą Ministerstwa Edukacji Narodowej przy al. J.CH. Szucha 25 w Warszawie.

 

Dlaczego Związek Nauczycielstwa Polskiego protestuje?

 

MAMY DOŚĆ!

Subskrybuje zawartość

Ostatnie roszady kadrowe w wygaszanych gimnazjach

Nauczyciele wygaszanych gimnazjów muszą radzić sobie sami na rynku pracy. Co prawda w art. 224 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe znalazł się zapis o pierwszeństwie w zatrudnieniu nauczycieli gimnazjów – co istotne – z dniem wypowiedzenia im stosunku pracy, a nie jego rozwiązania, ale wydaje się, że jest to ułatwienie czysto teoretyczne. Pozostaje więc współpraca koleżeńska w ramach gminy i próba zaangażowania organu prowadzącego. Początki pewnych projektów zatrudnienia po rozwiązaniu umów 31 sierpnia 2019 r. można już zarysować w planach kadrowych na rok  szkolny 2018/2019. Co bardziej zapobiegliwi zaczynają więc od "przyczółku", jakim jest dodatkowa praca w niepełnym wymiarze w sąsiednich szkołach.

>> Więcej w "Bliżej Prawa"
w Głosie Nauczycielskim nr 16
z 18 kwietnia br.

Fot. Dreamstime

 

Wkładki i dodatki w GN

naszatablica2

 

Subskrybuj RSS

Subskrybuje zawartość

Akcje ZNP - zobacz!

silaczki

Refrendum_szkolne2