Wersja do wydruku

Lekcja z SITA - znamy zwycięzców!

Po długiej debacie jury wyłoniło zwycięzcę piątej edycji konkursu "Lekcja z SITA". Nie było łatwo, bo choć w II etapie do oceny zostało tylko kilkanaście prac, to okazało się, że było ich AŻ kilkanaście.

A wszystkie ciekawe i o wyrównanym poziomie.

 

 

Regulamin jednak każde wybrać zwycięzcę. Jury postanowiło przyznać nagrodę główną Zespołowi Szkół im. K.I. Gałczyńskiego w Lipowcu.

(25.05) ZNP: Przywrócić nauczycielom status nauczycieli

Związek Nauczycielstwa Polskiego wystąpił do Przewodniczącego Klubu Parlamentarnego PiS Ryszarda Terleckiego o podjęcie inicjatywy poselskiej w celu przywrócenia statusu nauczyciela pracownikom pedagogicznym, zatrudnionym przed dniem 1 stycznia 2004 r., w publicznych placówkach opiekuńczo-wychowawczych

 

(24.05) Sprawdzian - mamy wstępne wyniki

 

Średnio 71 proc. z języka polskiego, 54 proc. z matematyki i 71 proc. z języka angielskiego - takie średnie wyniki otrzymali uczniowie podczas tegorocznej edycji sprawdzianu po szóstej klasie.

 

W sumie, z części pierwszej egzaminu uczniowie osiągnęli średni wynik 63 proc. - tak podała Centralna Komisja Egzaminacyjna.

 

Subskrybuje zawartość

Blizej prawa: Ruch służbowy na ostatniej prostej

>> Wypowiadanie umów zawartych na czas określony. W myśl nowych przepisów Kodeksu pracy nauczyciel i dyrektor mogą rozwiązać umowę zawartą na czas określony za wypowiedzeniem w każdym czasie. Niestety pojawia się wiele nieporozumień,
a nauczyciele, dyrektorzy i kadrowcy nie zawsze wiedzą jak stosować te przepisy.

>> Przekształcenie umowy na mianowanie w związku z wypowiedzeniem. Ostatnim dniem, w którym dyrektor może dokonać wypowiedzenia lub przekształcenia,
z wyjątkiem przeniesienia w stan nieczynny,
w związku ze zmianami organizacyjnymi,
jest 31 maja. Podejmując te ważne decyzje kadrowe, bierze pod uwagę stan faktyczny
i formalny z okresu sprzed 31 maja.

O tym pisze Teresa Konarska w „Bliżej prawa” w następnym numerze Głosu
(GN nr 21 z 26 maja br.).

Fot. Shutterstock

Wkładki i dodatki w GN

naszatablica2

 

Subskrybuj RSS

Subskrybuje zawartość

Certyfikat dla Głosu

certyfikat