Wersja do wydruku

(22.07) Do średniej ocen - zarówno religia jak i etyka

 

Uczniowi, który uczęszczał zarówno na zajęcia z religii jak i z etyki, przy wyliczaniu średniej, będą uwzględnione oceny zarówno z religii jak i z etyki

 

(22.07) Arbitrzy z pełną teczką

Logo CKE

 

Aby zostać arbitrem rozpatrującym odwołania od matury i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje, trzeba się będzie przygotować na biurokratyczną mitręgę, w tym konieczność dostarczenia 12 różnego rodzaju zaświadczeń

 

(22.07) Ile zarobią w komisji dyscyplinarnej?

 

Od 92,5 zł do 444 zł - tyle wyniesie wynagrodzenie przewodniczących komisji dyscyplinarnych i ich zastępców, przewodniczących składów orzekających oraz rzeczników dyscyplinarnych i ich zastępców.

 

Tak zakłada projekt rozporządzenia opublikowany przez MEN.

 

Subskrybuje zawartość

"Bliżej prawa". Pomagamy!

>> Zdolność do wykonywania pracy. Nauczyciel nie ma obowiązku samodzielnie starać się po dłuższej nieobecności o orzeczenie lekarskie dopuszczające go do pracy. Tymczasem dyrektorzy oczekują tego i w efekcie nie dopuszczają nauczycieli do pracy i potrącają wynagrodzenie.
>> Umowa stażowa na czas jednego roku szkolnego. Bardzo często otrzymujemy pytanie, czy za zgodą nauczyciela stażysty można zawrzeć umowę tylko do końca zajęć szkolnych, wypłacając ekwiwalent za urlop? Odpowiedź jest negatywna.
>> Urlop niepełnoetatowca. Wymiar urlopu wypoczynkowego nauczyciela zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy nie jest taki sam jak pełnoetatowca. Ustala się go według zasad określonych w art. 154 k.p.
O tym piszemy w "Bliżej prawa"
w następnym numerze Głosu!
Polecamy GN nr 29-30z 20-27 lipca br.

Fot. Shutterstock

Wkładki i dodatki w GN

naszatablica2

 

Subskrybuj RSS

Subskrybuje zawartość

Certyfikat dla Głosu

certyfikat